Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace

tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

 


Aktuálně

Vážení rodiče, níže zveřejňujeme odkaz z MV ČR a z MHMP s preventivně informačním materiálem, který je zaměřený na bezpečné chování v online prostředí:

https://prevencekriminality.cz/osvetove-materialy-k-bezpecnemu-chovani-v-online-prostredi/


Informace o distanční výuce:

·         Účast na distanční výuce, plnění a odevzdávání úkolů je povinné

·      Pokud se žák nemůže účastnit online výuky, musí být zákonným zástupcem řádně omluven

·         Žáci mají povinnosti sledovat pokyny k distanční výuce na Google Clasroom

·     Pokud mají žáci podmínky pro výuku v Google Clasroom Meet, jsou povinni se jí účastnit

·         Výuku povedou třídní učitelky

·         Třídní učitelka informuje žáky a zákonné zástupce o organizaci online setkání

 

Užitečné odkazy pro žáky I. stupně:

Pro oblast matematiky je k dispozici přes 5 000 výukových videí s výkladem, procvičováním a opakováním veškeré látky (včetně geometrie) probírané od I. do V. třídy. Pro oblast českého jazyka jsou nyní nově k dispozici výuková videa k Živé abecedě, která jsou postupně doplňována a určena pro výuku ČJ v 1. ročníku.


Potvrzení o uzavření školy se nevydává, je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Krizové opatření vlády

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základních školách s účinností 
od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020.

Věříme, že poté se všichni ve zdraví sejdeme!

Prosíme, sledujte aktuality na našich webových stránkách a své e-mailové schránky.

Za nemocnou třídní učitelku z III. B bude s rodiči komunikovat p. vychovatelka 
H. Hájková.

Obědy jsou dětem odhlášeny hromadně.

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy


Pro rodičovskou veřejnost:

upozorňujeme Vás na probíhající dotazníkové šetření ke Strategii rozvoje MČ Praha 5 2030+

Dotazníky jsou dostupné v době voleb v budově školy nebo můžete využít následující odkaz: 

https://www.survio.com/survey/d/praha5


Přespolní běh – 1. 10. 2020

Letošní závod v přespolním běhu se konal v Radotíně, a to jako letos jediná soutěž v rámci Poprasku. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích - 1. kat. – žáci ze II. - III. tříd, 2. kategorie – žáci ze IV. - V. tříd. Zaznamenali jsme jako škola velký úspěch. Mladší žáci - dívky - 2. místo, kluci si doběhli pro bronzovou medaili. Nejrychlejším běžcem celého závodu se stal náš žák ze III. A. Starší děti - dívky získaly také bronzovou medaili a kluci si doběhli dokonce pro zlato. Nejrychlejším závodníkem se stal opět náš žák z V. A. Škoda, že letos si už naši žáci v žádném sportu nezasoutěží. 

Z.P.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Upozornění

S účinností od 5. 10. 2020 platí omezení provozu škol.

U prvního stupně:

- zakazuje se zpěv (výuka hudební výuky pokračuje, ovšem bez zpěvu)

- režim pro sportovní činnosti se neměníDůležité upozornění!

Od středy 9. 9. 2020 je povinnost nosit roušky ve společných prostorách.


Vážení rodiče,

 

         dovolte mi na začátku nového školního roku pozdravit Vás jménem všech zaměstnanců školy. Vstupujeme do školního roku, který pro nás všechny bude jiný, než známe.

         Jistě víte, že jsme obdrželi od MŠMT manuál. Zásadní zodpovědnost za realizaci konkrétních opatření však zůstává na mně, jako ředitelce školy. Věřte, že uděláme maximum pro jejich realizaci. Smyslem je zajistit provoz školy vzhledem k výskytu onemocnění covid-19. Dodržování pravidel pak bude na každém jednotlivci. Důvodem proč se na Vás obracím, je prosba o spolupráci, toleranci a ohleduplnost. Důležitá bude komunikace a ochota učit se novým věcem. To vše v zájmu zachování zdraví a pohody nás všech.

          Je velice pravděpodobné, že dříve či později i na naší škole dojde k případům onemocnění. Nikdo z nás si to jistě nepřeje, ale musíme s touto situací počítat. Mějme na paměti, že může potkat kohokoli z nás - ať už dospělého, tak i Vaše dítě. Ve škole i doma vysvětlujme dětem už nyní, že případný pacient si nezaslouží odsouzení. Naopak v této chvíli bude důležitá podpora, povzbuzení a dobré slovo. I proto by bylo vhodné, abychom společně - zaměstnanci školy a rodiče, přijali daná pravidla s respektem a klidem. S dětmi o nich hovořili bez velkých emocí a šli jim svým chováním příkladem. Jakékoli karanténní nařízení by znamenalo komplikaci výchovně - vzdělávacího procesu - tedy pro nás i pro Vás.

          Děkuji Vám za pochopení a ve školním roce 2020/2021 přeji všem hodně zdraví a jen to dobré.
             

ředitelka školy a vedoucí vychovatelka ŠD


Školní rok 2020/2021 zahájíme 1. 9. v 8.00 hod. na školním dvoře, odkud si žáky třídní učitelky převedou do tříd.

Organizace vyučování v 1. týdnu školního roku 2020/2021:

    Út 1. 9. – I. – V. třídy – jedna vyučovací hodina, tj. do 8.45 hod.

                  ŠD od 8.45 do 16.00 hod.

    St 2. 9. – I. třídy – dvě vyučovací hodiny, tj. do 9.40 hod.

                  II. – V. třídy – čtyři vyučovací hodiny, tj. do 11.45 hod.

                   Od středy bude ŠD v běžném provozu, tj. ranní od 6.30,

                   večerní do 17.15 hod.

    Čt 3. 9. – I. třídy – tři vyučovací hodiny, tj. do 10.45 hod.

                  II. – V. třídy - čtyři vyučovací hodiny, tj. do 11.45 hod.

    Pá 4. 9. – všechny třídy do 11.45 hod.

    od Po 7. 9. – vyučování ve všech třídách dle rozvrhu, včetně ŠD


Třídní schůzky s rodiči žáků I. tříd se konají v úterý 1. 9. 2020 od 17.00 hod.

Třídní schůzky s rodiči žáků II. – V. tříd se budou konat

ve čtvrtek 10. 9. 2020:       17.00 hod. – důvěrníci

       17.30 hod. - rodiče


V sekci Info pro rodiče - školní jídelna - informace ke stravování od 1. 9. 2020


Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v ředitelně a vydávat se budou:
v prvním týdnu července (1. - 3. 7. 2020 od 9.00 - 13.00 hod.)
v posledním týdnu srpna (24. - 31. 8. 2020 od 9.00 - 13.00 hod.)

Informace k poslednímu dni školního roku 2019/2020

Vydávání vysvědčení bude probíhat v jednotlivých třídách:

8.00 – 8.30 – žáci, kteří docházejí do skupin

(nástup do školy dle daného stanoviště a časového harmonogramu platí i tento den)

8.40 – 9.00 – žáci, kteří pokračovali v distanční výuce

(třídní učitelky si žáky vyzvednou na dvoře, kde žáci předají čestné prohlášení)

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


Školní rok 2019/2020 bude ukončen v úterý 30. 6. 2020.

Loučení s odcházejícími pátými třídami se uskuteční:

V. B - čtvrtek 18. 6.2020 od 17:00 hod.

V. A - úterý 23. 6. 2020 od 17:00 hod.

Slavnost proběhne tradičně na školní zahradě u společného ohně.


Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče předškoláků, zveme Vás na setkání s budoucími třídními učitelkami Vašich dětí. Schůzka se bude konat 25. 6. 2020 od 17.00 hod. v pavilonku I. tříd. Vzhledem k momentální mimořádné situaci Vás prosím o účast bez dětí a vždy pouze jednoho zástupce za předškoláka.

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy

Harmonogram nástupu školních skupin od 25. 5. 2020

Třídní učitelky si vyzvednou žáky na určených stanovištích a v daném čase odcházejí do tříd. Aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami, je třeba dodržovat přesný čas příchodu do areálu školy:

I. A – 8.00 hod. - chodník směrem k tělocvičně

I. B – 8.10 hod. - chodník u hřiště

II. A – 8.00 hod. - výklenek ve dvoře (místo ping-pong stolů)

II. B – 8.10 hod. - vpravo od garáže

III. A – 7.45 hod. - u stojanu na kola

III. B – 7.55 hod. - u nástěnek s budkami

Žáci IV. a V. tříd budou do budovy školy ráno vstupovat „starým“ vstupem z průčelí budovy:

IV. A – 7.45 hod. – zahrada vpředu vlevo (před jídelnou)

IV. B – 7.55 hod. – zahrada vpředu vpravo

V. A – 7.40 hod. -  zahrada vpředu vlevo (před jídelnou)

V. B – 7.40 hod. - zahrada vpředu vpravo

Před prvním vstupem do školy odevzdá žák třídní učitelce „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ s datem ne starším 3 dnů. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vstup do budov školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Mgr. Jitka Vlčková

ředitelka školyZávěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků na konci II. pololetí 
školního roku 2019/2020

 • proběhne v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb.
 • závěrečné hodnocení zohlední: 
a) podklady pro hodnocení získané v II. pololetí v době, kdy osobní přítomnost     žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)

b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo
vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající
podmínky

c) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou     formou (konec II. pololetí po obnovení provozu)

d) podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za I. pololetí školního roku
2019/2020Vážení rodiče,

naše škola se připravuje na zahájení práce školních skupin od pondělí 25. 5. 2020. V současné chvíli zjišťujeme, do jaké míry bude metodický pokyn MŠMT aplikovatelný do podmínek naší školy (nedostatečná kapacita učeben, malý počet pedagogů). Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 do 12.00 hod. Podmínky pro docházku vychází přitom z pokynů MŠMT:

 • Vzdělávací aktivity budou realizovány formou školních skupin pro žáky 1. – 5. ročníku
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 (v naší škole budou skupiny utvořeny podle počtu lavic ve třídách – podmínkou je jedno dítě v lavici)
 • Složení skupin bude neměnné po celou dobu a kontakt skupin omezený. O zařazení do skupiny rozhoduje ředitelka školy.
 • Obsahem dopoledních vzdělávacích aktivit je plnění úkolů zadaných vyučujícími, nejedná se tedy o výuku v pravém slova smyslu.
 • V průběhu vyučování je doporučeno nošení roušky.
 • Při skupinové práci a při pohybu mimo třídu budou roušky povinné.
 • Tělesná výuka je zakázána.
 • Školní družiny nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny (zajistíme pro žáky 1. – 3. ročníku, max. do 16.00 hod.)
 • V rámci ochrany rizikových skupin pracovníků, žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Prosíme, abyste zatím zvažovali přihlášení dětí dle těchto informací. V příloze najdete „Metodiku MŠMT k otevření škol“ (prosíme o pečlivé prostudování) a zároveň „Čestné prohlášení“ určené ke stažení a vyplnění.

Další informace Vám co nejdříve poskytnu prostřednictvím třídních učitelek, které zároveň zašlou dotazník k účasti žáka od 25. 5. 2020 ve škole.

Ke stažení:

Děkujeme za pochopení a spolupráci

vedení školy

Informace k přihlašování dětí do školní družiny ve školním roce 2020/2021 jsou uvedeny v sekci Info pro rodiče - školní družina.


Děkuji mamince našich dvou žákyň paní Heleně Čermákové. Myslela na bezpečnost našich pedagogů, zajistila pro ně a přivezla do školy ochranné štíty.

Mgr. Jitka Vlčková


Vážení rodiče,

děkujeme Vám za zájem o naši školu. Věříme, že u nás budou Vaše děti spokojeny. Níže najdete seznam přijatých dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/21. Rozhodnutí o přijetí rozesílat nebudeme.

V případě, že se rozhodnete pro jinou školu, oznamte nám tuto skutečnost neprodleně. Děkujeme.

Seznam přijatých žáků do I. tříd – školní rok 2020/21

(včetně žáků vzdělávaných podle § 38) 

101

113

126

140

216

232

102

115

128

142

218

234

104

116

129

203

219

235

105

117

130

204

220

236

106

119

131

205

222

237

108

120

135

206

224

238

109

121

136

207

225

240

110

122

137

209

226

242

111

124

138

210

230

 

112

125

139

214

231

 

 


24. 4. 2020

Zrušení všech školních akcí do konce školního roku

Vzhledem k dlouhodobému uzavření škol jsou všechny akce do konce školního roku zrušeny a to včetně škol v přírodě. Všechny platby za neuskutečněné a již zaplacené akce, budou rodičům vráceny. Další informace ohledně vrácení plateb upřesníme a budeme Vás včas informovat.

Informace k plánu postupného otevírání škol od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

Jistě všichni čekáte na konkrétní informace k dalšímu průběhu letošního školního roku. V současné době nemá škola potřebné oficiální informace k průběhu znovuotevření školy. Momentálně nejsme tedy schopni posoudit, zda bude v našich možnostech vše splnit. Je jen jasné, že průběh aktivit během případné výuky i odpoledního pobytu - ,,něco jako družina" - nebude v režimu, který známe. Čekáme tedy na metodický pokyn k organizaci dobrovolné účasti žáků 1. stupně ve školní skupině. Dle sdělení MŠMT by na školách měl být do 30. 4. 2020. Zde budou stanoveny hygienicko-epidemiologické podmínky a další parametry, které se pro otevření školy budou muset splnit. Naše škola se bude na tento režim připravovat. Určitě Vás oslovíme s dotazem, jak plánujete školní docházku svého dítěte řešit. Situace se stále vyvíjí, a proto hlavně všichni zachovejme chladnou hlavu.
Děkujeme za trpělivost.

 

Umístění dětí ve věku 3 – 10 let do škol v závažných případech

Vážení rodiče, mnozí z vás potřebují chodit do práce a rádi byste poslali děti do školy. Můžete využít možnost požádat o zařazení dítěte do ZŠ či MŠ pro krizové profese. Mgr. Stanislav Sivaninec, specialista školství, MHMP koordinuje zařazení dětí ze stanovených krizových profesí. 

Kontakt 236 00 5927, stanislav.sivaninec@praha.eu. 

Pokud bude žádost ze strany MHMP akceptována, bude vám nabídnuto umístění na dvě školy v naší MČ, které v tomto režimu fungují: ZŠ a MŠ Weberova a ZŠ a MŠ Chaplinovo náměstí.

 


17. 4.

Zdravíme touto cestou všechny naše příznivce. Víme, že současný život je pro nás všechny velmi náročný a hlavně neznámý. Proto je potřeba, více než kdy jindy, abychom si navzájem pomáhali a společnými silami tak tuto nelehkou dobu překonali bez větších nesnází. Využijte této příležitosti ke zvyšování čtenářské gramotnosti dětí a zlepšujte jejich komunikační schopnosti. Prostě si jen tak povídejte...a opatrujte se!


8. 4. 2020

Končí nám další týden distančního vzdělávání. Děkujeme žákům, rodičům a dalším dospělým, kteří s tímto vzděláváním pomáhají. Ač Vás, i nás pedagogy, tato forma vyučování před 3. týdny zastihla nepřipravené (zcela nezkušené), přesto jsme společně dokázali přejít  na nové vzdělávání velice obstojně. Pevně věříme, že to společně i v následujících dnech úspěšně zvládneme. V  tomto týdnu by v tom „normálním“ životě děti čekaly velikonoční prázdniny. Velikonoce budou letos pro všechny úplně jiné. I tak mi dovolte, abych Vám popřála klidné prožití velikonočních svátků a všem hlavně mnoho zdraví.

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy


Užitečné odkazy:

Pro žáky I. stupně:

·         Krátká vzdělávací videa pro všechny předměty https://edu.ceskatelevize.cz/

·         Cvičení ze všech předmětů  https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

·         Dějiny českého národa – videa https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230110/

·         Finanční gramotnost https://www.zlatka.in/cs/

·         Hra Minecraft výukově https://education.minecraft.net/

·         Byl jednou jeden život https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot/

·         Byl jednou jeden člověk https://www.jenpohadky.cz/byl-jednou-jeden-clovek

·         Procvičování čtení, angličtina a španělština (6 týdnů zdarma) https://www.vcelka.cz/

Pro rodiče:

·  Domácí vzdělávání předškoláků, školáků, středoškoláků, pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami: https://www.spoludoma.cz/  (autor: MHMP a PPP P10)

·        Tipy a nápady: https://nadalku.msmt.cz/cs/rodice (autor: MŠMT)

·     Jak přežít karanténu: http://centrumlocika.cz/assets/user/Jak_prezit_karantenu_LOCIKA.png (autor: PhDr. Leona Jochmannová Ph.D.)

·        Informační materiály o koronaviru pro rodiče a děti: https://www.prevcentrum.cz/informacni-materialy-o-koronaviru-pro-rodice-a-deti/


3. 4. 2020

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy

Současná situace není příznivá pro nikoho z nás. Pro všechny je zcela nová. Věci dříve samozřejmé, dnes již samozřejmostí nejsou. Je nám jasné, že zavřené školy budou delší čas. Při výuce na dálku jsme limitováni jak technickými možnostmi žáků, tak i našimi. Chápeme, že jsou rodiny, kde se na počítači střídají děti s rodiči, kteří na nich musí pracovat. A pak jsou tu bohužel ti, kteří musí řešit značné problémy vyplývající z aktuální situace -  mají starosti  zdravotní či existenční. To vše se snažíme brát v úvahu. V žádném případě nechceme, aby děti s rodiči měli práce se školou víc, než je nutné. Zároveň respektujeme pokyny MŠMT, které doporučilo vyučovat pouze profilové předměty a nezatěžovat rodiny velkým množstvím úkolů.

Je pravdou, že děti sbírají i jiné podněty, které je posouvají dál. Všichni se neustále učíme. K celé situaci se snažíme přistupovat s maximálním pochopením, pokorou a respektem. A o to prosím i Vás všechny. Stále věřím, že i když situace není příznivá, že se nám ji společnými silami daří zvládat. Mysleme na sebe navzájem.

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy


2. 4. 2020

S prvním dubnovým dnem jsme mezi námi přivítali novou paní učitelku Mgr. Janu Baudyšovou, která se v současné situaci bohužel nemůže s dětmi setkat osobně, ale využije videokonferenci, kde se bude pravidelně setkávat se svými žáčky, ale i s jejich rodiči.

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy


V sekci Info pro rodiče - Družina - je pozdrav od p. vychovatelek....

31. 3. 2020

Dnes jsme pro Vás přidali do sekce pro rodiče – časté dotazy – informace z Pedagogicko psychologické poradny, jak s dětmi mluvit o koronaviru.27. 3. 2020
Vážení rodiče, milí žáci,
máme za sebou další týden distančního vzdělávání. Chtěla bych pochválit všechny děti za jejich snahu při vypracovávání zadaných úkolů. Na místě je znovu i poděkování všem dospělým, kteří v této nelehké době pomáhají dětem se školní prací. Pokračujte v dialogu s pedagogy, potřebujeme zpětnou vazbu k zadávaným úkolům, k jejich množství, náročnosti i srozumitelnosti. Všem přeji hodně sil a hlavně zdraví! Opatrujte se!

Mgr. Jitka Vlčková

Další tipy k výuce na I. stupni:

On line výuka pro I. třídy  https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-eybsibgw2fwQ 
Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.
Procvičování z českého jazyka a matematiky pro 1. a 2. stupeň  https://www.onlinecviceni.cz/

Online procvičování v hravé formě z matematiky pro žáky I. až IX. tříd  Matika.in


19. 3. 2020

Máme za sebou první týden domácí práce, a proto bych chtěla poděkovat žákům, rodičům a všem, kteří jsou ochotni pomáhat dětem při plnění školních úkolů. Oceňuji Vaši snahu a podporu při převzetí části školní přípravy. Vím, že to není jednoduché. Chtěla bych Vás požádat, abyste nadále pokračovali v komunikaci s pedagogy, pište, volejte, jsme připraveni Vám co nejvíce pomáhat. Nyní řešíme, jak propojit žáky a pedagogy on-line a pro žáky přidáváme další odkazy pro inspiraci k dobrovolnému domácímu procvičování:

 

Zažij radost s češtinou:  https://www.gramar.in/cs/#5

 

Co si chcete procvičit: https://www.umimeto.org/

 

Procvičovací testy SCIO:

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

 

Školákov: https://skolakov.eu/navstevni-kniha


18. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, zadání doporučeného učiva, v době uzavření školy a celostátní karantény, vám budou zasílat průběžné třídní učitelé, a to prostřednictvím e-mailu. S případnými dotazy ohledně učiva se obracejte na své třídní učitelky nebo e-mailem přímo na vyučující daného předmětu.

Další tipy pro vzdělávání žáků:

Česká televize spustila pořad zvaný UčíTelka. Vyučování prostřednictvím televizní obrazovky čeká na žáky prvního stupně základních škol každý den od 9.00 hod. na programu ČT2.

Nová škola poskytla zdarma přístupy k interaktivním učebnicím. Najdete zde učivo pro žáky do V. třídy podané zábavnou formou. Pro výuku matematiky jsou navíc k dispozici výuková videa v 1. – 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz, která obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnice – žáci tak mohou pracovat podle něj. Žáci se zaregistrují a učebnice mohou zdarma používat 30 dní.

www.ucebnice-online.cz

Moc Vás prosím, zachovejte klid, věnujte se domácímu vzdělávání. Je třeba dobře zvládnout novou situaci, v klidu řešit co s dětmi, učit se nové věci.

Přeji Vám zejména zdraví a štěstí.

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy


„Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy“ se vydávají v kanceláři školy denně mezi 10.00 – 12.00 hod.

Potvrzení lze zaslat i elektronicky, uveďte jméno dítěte, třídu, termín začátku ošetřovného a následně Vám zašleme scan potvrzení na Váš e-mail.

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy


Nárok na ošetřovné

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 13 let.

Zpráva z ČSSZ zde


Důležité upozornění!!!

Vážení rodiče, od středy 11. 3. 2020 do odvolání dochází i na naší škole k přerušení výuky:

Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob. Zákaz začne platit v úterý od 18:00. Opatření bude platit do odvolání. Současně od středy zavírá základní, střední a vyšší odborné školy. Vysoké školy si v této věci rozhodnou každá samostatně. Otevřeny nadále zůstávají i mateřské školy a jesle.

Premiér Andrej Babiš doslova řekl: „Zakazuje se s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školních zařízeních.“

Učivo do konce tohoto týdne zadají třídní učitelé během zítřka e-mailem. Další úkoly budou zasílány průběžně podle situace.  

Obědy jsou všem automaticky odhlášeny.

Třídní schůzky budou přesunuty na duben – termín bude upřesněn dle situace.

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy


Praha 5 – Bezpečné místo pro život - anketa

 

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás jménem starostky Mgr. Renáty Zajíčkové oslovila v následující věci:

 

Čtěte všichni, kteří tu žijete, pracujete, studujete, relaxujete nebo jenom projíždíte!

  

Protože nám záleží na tom, aby Praha 5 byla pro své obyvatele příjemným a především bezpečným místem pro život, připravili jsme krátkou anketu, která nám napoví, jak se na Praze 5 cítíte. Řekněte nám, zda se tu cítíte bezpečně, jestli jsou v Praze 5 místa, kterým se raději vyhýbáte, co by zvýšení Vašeho pocitu bezpečí pomohlo a nebo jestli považujete prevenci za dostatečnou.

 

Na základě odpovědí také připravíme program dubnového setkání s občany, kam dorazí ředitel Městské policie Prahy 5, ředitel Policie ČR pro Prahu 5 a také velitel hasičů Prahy 5. Všichni jste samozřejmě zváni!

 

Předem moc děkujeme za odpovědi, které nám pomohou vyřešit otázku bezpečnosti v naší městské části.

 

Odkaz na anketu samotnou: http://bit.do/praha5-anketa-bezpeci. Anketa je rovněž vyvěšena na webových stránkách www.praha5.cz .


Doporučení pro rodiče žáků

V souvislosti s šířením koronoviru mi dovolte, abych Vás požádala o následující: Pokud jste se vrátili z rizikových oblastí, je vhodné kontaktovat hygienickou stanici a případně ponechat děti 14 dní v domácí karanténě.                                                                  Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy

Pokud se potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem nemoci, jsou Vám k dispozici odborní zaměstnanci pražské hygieny, kteří jsou obyvatelům Prahy schopni vysvětlit míru rizika možného onemocnění na infolinkách HSHMP ke koronaviru COVID-19:

- 773 782 850, 773 782 856

- provoz denně 9.00 - 20.00 hod.

Z důvodu předběžné opatrnosti a ochrany před potenciálním rozšíření koronaviru vydala Bezpečností rada MČ Praha 5 následující doporučení:

Jak se chránit:

1. vyhnout se blízkému kontaktu s osobu, která má zjevné příznaky respiračního onemocnění

2. dodržovat základní hygienická pravidla, zejména mytí rukou

3. používat dezinfekci na základě alkoholu, pokud jsme v kontraktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí

4. dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat nejlépe jednorázové kapesníky a zakrývat si ústa paží, rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál)


Masopustní karneval – 28. 2. 2020

Různé pohádkové bytosti – čarodějnice, upíry, bojovníky, indiány, ale i doktory a zvířátka - to vše jsme mohli vidět na dnes již tradičním masopustním karnevalu v pátek 28. 2. Děti v maskách tančily, zpívaly, soutěžily – prostě se královsky bavily. Příští rok zase na shledanou…

Vychovatelky ŠD

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Beseda na téma „myslivost“ – ŠD – 13. 2. 2020

Únorová beseda s panem myslivcem byla odměnou za podzimní sběr kaštanů pro lesní zvířata. Děti se zájmem poslouchaly poutavé vyprávění o životě v lese. Všechny se aktivně zapojily do soutěže „poznávání zvířat“ a měly připraveny spousty otázek. Těšíme se zase za rok….

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Čtení s paní starostkou – 10. 2. 2020

V rámci preventivní akce projektu radnice "S nadhledem na síti" a Dne bezpečnějšího internetu (11. 2.) nás navštívíila paní starostka Renáta Zajíčková.
Paní starostka využila knihu On-line ZOO, kde je na příbězích zvířátek ze ZOO popsané nebezpečí, které číhá na internetu.
Paní starostka některé příběhy dětem četla a zároveň si s nimi povídala na téma internet a mobilní telefony. Zdánlivě obyčejné téma bylo nesmírně zajímavé, právě pro svou aktuálnost. V dnešní době mívají děti mobilní telefony běžně u sebe a po pravdě - kdo z rodičů přesně ví, co děti na internetu sledují? S kým si povídají? S kým si hrají on-line hry?

Toto vše paní starostka otevřela ke krátké diskusi a zamyšlení a spolu se žáky vyvodili určité závěry:
1. stanovit si pravidla užívání telefonu
2. nepsat o nikom nic ošklivého (držet se pravidla - nedělej druhému to, co nechceš, aby dělali druzí tobě)
3. vše, co dá člověk na internet, zanechává tzv. digitální stopu, i když to smažeme

Jistě si rádi přečteme i další příběhy a budeme hledat možnosti, jak předejít rizikům vyplývajícím z neuváženého používání internetu. Děkujeme!
M.M.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net.


Přehazovaná IV. a V. tříd - 4. a 5. 2. 2020

I v letošním roce jsme vyrazili s dívkami a chlapci reprezentovat naši školu v turnaji v přehazované. Děti byly šikovné a hrály s velkým elánem, proto si odvezly dvě zlaté medaile, pohár ministra školství a postup do krajského kola. Držte nám palce. Sportu zdar!

H. H.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Návštěva knihovny v týdnu od 15. do 23. 1. 2020

Žáci II. tříd prožili s Pohádkami z Pařezové chaloupky les plný zvuků, vůní a zvířat. Spolu s Křemílkem a Vochomůrkou se vydali hledat hodiny s jednou ručičkou. Kde se hodiny našly a co se v nich děje, řeknou jistě děti doma rodičům samy.
III. třídy se v příbězích veselých i poučných seznánily s tvorbou Ondřeje Sekory a nejznámějším hrdinou Ferdou Mravencem.
IV. třídy se unášely na vlnách dobrodužství a formou hry na "klub záhad" se žáci seznámili s knihami Thomase Breziny.
Těšíme se na další krásné příběhy v knihovně na Smíchově. Radost máme i z toho, že už se děti v knihovně orientují a knihy si rády půjčují.

Matematická olympiáda – 29. 1. 2020

Čtyři úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády se vydali na ZŠ Chaplinovo nám. na kolo obvodní. Z 35 účastníků máme tři úspěšné řešitele na 3., 6. a 20. místě. Všem gratulujeme a přejeme hodně matematických úspěchů.

I. K.


Beseda – Ornita – 16. 12. 2019

V rámci dlouholeté spolupráci se sdružením Ornita v pondělí proběhla další zajímavá beseda na téma „Divoká zahrada“, které se postupně zúčastnily všechny třídy. Žáci se dozvěděli, jak vytvářet na školním pozemku vhodné podmínky pro hnízdění ptáků a jak je možné zvýšit pestrost a rozmanitost školní zahrady, která bude domovem pro mnohé ptačí druhy a další živočichy. V tomto týdnu budou instalována dvě nová krmítka a děti budou moci krmit a pozorovat přilétající ptáčky k hlavní budově a pavilonku.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net

 


 
Divadýlko Z Pytlíčku – ŠD – 10. 12. 2019

Pohádka „Jiřinčina vánočka“ měla u nás svoji premiéru a byla pro nás velkým překvapením. Veselá pohádka nás svým dějem zavedla do vánočního času. Nechyběly koledy, které jsme si společně zazpívali. Celé představení se nám moc líbilo.

Foto viz Fotogalerie Rajče.netZámek Loučeň – výlet ŠD – 27. 11. 2019

Kněžna Karolina nás provedla vánočně vyzdobeným zámkem. Prohlídku doplnila vyprávěním o vánočních zvycích a zdobení stromků. V každé místnosti jsme obdivovali krásně ozdobený, pokaždé jiný, vánoční stromeček. V dílničce si děti dotvořily vánoční ozdobu a ochutnaly pravý zámecký čaj.

Foto viz Fotogalerie Rajče.netČokoládovna Šestajovice – Šablony II – 21. 11. 2019


Ve čtvrtek 21. 11. 2019 jsme vyrazili na dlouho očekávaný výlet do čokoládovny v areálu svíčkárny Rodas – Šestajovice. Hned po příjezdu do areálu se děti potěšily pohledem na roztomilá zvířátka – mini prasátka, ovečky, kozy a krásně zbarvené andulky. Potom jsme se odebrali do útulné čokoládové chaloupky, kde nám paní majitelka vyprávěla o historii kakaa a čokolády, o tom, jak a z čeho se vyrábí. Viděli jsme pravé plody kakaovníku, dozvěděli jsme se, kde se pěstuje a jak se zpracovávají kakaové boby. Poté jsme si mohli sami čokoládu odlít do formičky a podle své fantazie ozdobit např. oříšky, kokosem, mandlemi. Aby toho nebylo málo, mohli jsme si ozdobit i „vánoční odlitek“ z bílé čokolády. Domů jsme si odvezli nejenom krásné zážitky, ale i lžičku – jak jinak – také z čokolády. Výlet se nám vydařil a už se těšíme na další.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Divadelní představení Tanečního studia Light ve studiu divadla Alta

22. 11. 2019 – I . A + II. B

Žáci nižších ročníků se účastnili tanečně divadelního představení „Hodně malá čarodějnice“ na motivy pohádky Otfrieda Preusslera. Výhodou tohoto představení byla možnost zahrát si s herci a tanečníky. Kouzlili s malou čarodějnicí pomocí kouzelného klobouku, trefovali se do figurek na střelnici (smotanými ponožkami) a s čarodějnicemi hráli hru František říká.

Drželi palce malé čarodějnici a jejímu kamarádovi Havranovi při nelehkém úkolu obstát při zkoušce čarování. Dobro nakonec zvítězilo nad zlem, jak už to v pohádkách bývá a žáci vědí, že celé to divadlo bylo jen jako a nemuseli se při něm bát.

M.M.


Keramické dílny v DDM - ŠD - 15. 11. 2019

V předvánočním čase jsme s vybranými žáky navštívili, jako každý rok, keramické dílny v DDM Praha 5. Děti si zde s velkým elánem a nadšením vyrobily překvapení pro rodiče.

J. F.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Workshop – pokusy na Smíchovské střední průmyslové škole

II. B - 15. 11. 2019

Studenti Smíchovské střední průmyslové školy v Preslově ulici připravili pro žáky II. B několik pokusů, které si interaktivně vyzkoušeli a mohli tak prožít krásné poznání vědy hravou formou.

V malých skupinkách procházeli a postupně zkoušeli povrchové napětí vody s pohyblivou raketkou, vyráběli elektřinu a elektrostatickou elektřinu, která odpuzuje bubliny, pozorovali a porovnávali chování zvuku budíku a proměnu tvaru zmáčknuté PET lahve a vyfouklého balonku ve vakuu a na vzduchu, zkoušeli přitažlivost železných pilin k magnetu v různém prostředí (olej, vzduch, voda), tvarovou paměť drátku, podivovali se u zázračného písku, který byl po vytažení z vody suchý (!) anebo sledovali tepelné záření nejen člověka, ale také třeba u obrázku kresleného lihovou fixou nebo u obyčejné vody tekoucí z kohoutku.

Všichni žáci byli plně zaujati pokusy, nikdo nevyrušoval. Za úspěšný program děkujeme paní Mgr. Věře Krajčové a jejím studentům z výše zmíněné školy.

M. M.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Svatomartinský lampiónový průvod - 11. 11. 2019

V pondělí jsme přivítali  sv. Martina. Žáci III. tříd si nacvičili divadelní představení, následovalo vystoupení fotbalistek a lampiónový průvod v okolí školy.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Lípa – narozeniny – 25. 10. 2019

Dnes jsme popřáli „naší lípě“ k ročním narozeninám.  Ať se jí na zahradě líbí, ať roste a sílí!!!!

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


DEN STROMŮ - 20. 10. 2019
 

Den stromů nás letos inspiroval k uspořádání celoškolní výtvarně – literární akce s názvem „Přání stromům“. Zúčastnily se všechny třídy, včetně našich prvňáčků. Děti se zamýšlely nad důležitostí stromů pro náš život. Každá třída si pak vybrala na naší školní zahradě svůj strom a společně pro něj vytvořila přání, které pak na něj slavnostně zavěsila. Vznikla tak galerie pod širým nebem, kterou si můžete při vyzvedávání dětí prohlédnout. Žáci naší školy se zapojili do i do výtvarné soutěže „Duše stromů“.

H. Š.


Výstava o Václavu IV. – 17. 10. 2019

17. 10. se žáci IV. tříd vydali do Karolina na výstavu o českém králi Václavu IV., od jehož úmrtí uplynulo v letošním roce 600 let. Děti se seznámily s jeho životem, rodinou, významnými díly a stavbami vytvořenými za jeho vlády. Vyplnily pracovní listy připravené p. učitelkami. Výstavu i prostředí Karolina si děti užily.

I. K.


                                             Divadlo Krabat - 14. 10. 2019

V pondělí 14. 10. navštívily čtvrté a páté třídy představení Krabat (Čarodějův učeň) v divadle Akropolis. Žákům se představení velmi líbilo i proto, že se několikrát aktivně zapojili do vystoupení.

I. K.


Slavnosti škol Prahy 5 - 12. 10. 2019

Děkuji za organizaci a přípravu úspěšné sobotní akce "Slavnosti škol Prahy 5" všem pedagogům a žákům, kteří se na krásné prezentaci naší školy podíleli.

Jitka Vlčková, ředitelka školy

foto viz fotogalerie Rajče.net
Svatováclavská pouť - 28. 9. 2019

V sobotu 28. 9. se uskutečnila tradiční "Svatováclavská pouť", která se těší velké oblibě u dětí současných i absolventů a napomáhá ke sbližování školy a veřejnosti. K úspěchu 18. ročníku přispělo i tentokrát příznivé počasí. Děkujeme všem za pomoc a sladké příspěvky.

Foto viz fotogalerie Rajče.netPodbělohorská olympiáda - 18. 9. 2019

K velkým akcím, kterých se naši žáci zúčastnili hned na začátku roku, patřil 5. ročník "Podbělohorské olympiády". Žáci proměnění ve sportovce se seznámili s historií olympiády a poměřili svoje síly v různých sportovních, ale i vědomostních disciplínách. Akce je oblíbená zvláště pro svoji atmosféru, která je spojená se všemi náležitostmi olympiády jako je například štafeta, zapálení olympijského ohně, olympijská hymna, apod.
Děkujeme naší městské části za finanční podporu.

Foto viz fotogalerie Rajče.netZahradní pouť ŠD – 10. 6. 2019

V pondělí proběhla v prostorách naší školy dětská zahradní pouť. Jako na každé správné pouti zde nechyběly různé pamlsky, pitíčka a drobné předměty pro radost. Žáci si je mohli vybrat za pouťové tolárky v „Obchůdku pod pergolou“. Tolárky získávali na mnoha stanovištích za účast v různých disciplínách. Na pouti se všichni dobře bavili a už se těšíme na další pouť v následujícím školním roce.

M.Š.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Výlet – Terezín a Lidice – 12. 6. 2019

12. 6. ráno vyrazily V. třídy na poznávací výlet Terezína a Lidic. I v tomto horkém dni se žáci poučili o hrůzách války a osvěžili si probranou látku z vlastivědy. Na vlastní oči se přesvědčili, že válka není procházka „Růžovým sadem v Lidicích“.

I. K.


Pythagoriáda - 28. 5. 2019

V úterý 28. 5. proběhl 42. ročník soutěže Pythagoriáda. Za naši školu jsme vyslali dvanáct úspěšných řešitelů školního kola. A ti zase všem vypálili rybník a obsadili ze čtyř prvních míst tři! Mezi úspěšnými řešiteli obvodního kola máme ještě další tři zástupce. Moc všem gratulujeme!

I.K.


Uvažuj logicky – 9. 5. 2019

V květnu proběhla matematická soutěž Prahy 5 „Uvažuj logicky“ na ZŠ Barrandov pro žáky IV. a V. tříd.

Opět jsme byli úspěšní - 3. místo v kategorii IV. tříd a 3. místo v kategorii V. tříd. Ostatní soutěžící obsadili krásné 6., 7. a 25. místo. Máme z malých matematiků radost.

I. K.


Přírodovědný program Školní zahrada – 13. 5. 2019

Tento týden se všechny třídy (kromě těch, které jsou na škole v přírodě) zúčastnily programu Školní zahrada. Ten již dlouhodobě připravuje ochotná maminka Lenka Pokorná.

Paní učitelky si mohly vybrat z několika témat – choroby a škůdci ovocných stromů, od květu k plodu, trávník a luční rostliny a školní záhon. Výklad naše odbornice na rostliny přizpůsobila věku dětí.

Žáci se seznámili s nejznámějšími chorobami a škůdci ovocných stromů. Poznali mšice, obaleče, mouchu vrtuli třešňovou, uvědomili si, jak vypadá miminko berušky, která si na mšicích pochutnává. Se zájmem si prohlíželi napadené ovocné stromy. Na lepových destičkách mohli doslova počítat zachycený hmyz.

Na malých rozkrojených plodech si osahali malou pecičku švestky, pitvali bobule rybízu a dozvěděli se například, že bubák u jablka je zbytek květu.

Na trávníku hledali a určovali rostliny – například jitrocel, jetel ("bílý" a "růžový"), trávu lipnici, popenec, pampelišku a sedmikrásku, jedovatý pryskyřník, rozrazil, kakost nebo kokošku pastuší tobolku se srdíčkovými listy a jiné. Posledně jmenovaná se obzvláště líbila dětem z 1. B.

Na školním záhonu proběhla ukázka klíčícího hrachu, čočky, obilí, slunečnice a nezklamala ukázka "výsadbové" brambory s klíčky a kořínky.

Jak sama Lenka Pokorná říká: „Pro některé děti už trochu opakování, ale jde mi spíš o to, aby se naučily dívat a přemýšlet.“

Ovšem – opakování, matka moudrosti. Jsme rádi za takové užitečné programy a doufáme, že tím to nekončí! Průběžně budeme sledovat záhon, jak všechny rostliny rostou a třeba si doma také něco zasadíme.

M. M.


Noční čtení 1. B – 26. 4. 2019

V pátek 26.4. si prvňáčci vyzkoušeli nocování ve škole bez rodičů. Pro děti to byl ohromný zážitek, kterého se nemohly dočkat.

Po společné večeři jsme si začali číst knížku Kouzelná baterka od Olgy Černé. V první kapitole jsme se seznámili s klukem Fandou, který si moc přeje pejska. Maminka mu ho ovšem nechce povolit. Franta dostane od malinkatého dědečka kouzelnou baterku. Na co se s ní posvítí, to ožije. Fanda to vyzkouší na PET lahvi, ze které si vyrobil pejska Petalíka.

Také prvňáčci si vyrobili svého pejska z donesené PET lahve, která byla vstupenkou na akci.

A četlo se dál. Nebudeme prozrazovat, co všechno ožilo, to si určitě přečtěte. Stojí to za to!

Také žáci využili baterky. Za tmy proběhla noční bojovka. Hledal se strom fidorkovník s pokladem. Báli se všichni, ale také to všichni dokázali!

A po návratu z bojovky se opět četlo a dokonce se začala číst další kniha, protože ti vytrvalí se snažili vydržet do půlnoci. Dvě děti vydržely skoro do půlnoci a další dva – chlapci pár minut po dvanácté usnuli zaslouženým spánkem.

Ráno jsme zabalili spacáky a karimatky, společně se nasnídali a otevřeli krabici s pokladem. Tak dlouho jsme vydrželi čekat a těšit se.

A za rok se už těšíme na další spaní.

 

M. M.


Dopravní soutěž v ŠD – 9. 4. 2019

Jako každý rok v dubnu – měsíci bezpečnosti, tak i letos, jsme si v každém oddělení ŠD zopakovali dopravní výchovu. Teorie proběhla ve třídách a byla zakončena krátkým testem znalostí o bezpečnosti v silničním provozu a následovala oblíbená jízda zručnosti na koloběžkách na školním dvoře. Nejen ti nejlepší a nejzručnější byli odměněni.

H. H.

Foto viz fotogalerie Rajče.netBěh Klamovkou - 10. 4. 2019 

Ve středu se uskutečnil tradiční běh Klamovkou.

Foto viz fotogalerie Rajče.netAutorské čtení v I. a II. třídách – 8. a 9. 4. 2019

Ve dnech 8. a 9. dubna proběhlo v prvních a druhých třídách autorské čtení spisovatelky Kataríny Fiala.

Ve druhých třídách byly děti nadšené a aktivně se hlásily ke čtení úryvků spisovatelčiny knihy. V prvních třídách si děti nejprve popovídaly se spisovatelkou o tom, co vše obnáší vydat knížku. Že ji musí autor napsat, korektor opravit chyby, ilustrátor nakreslit obrázky a vydavatel vydat.

Úvodem paní spisovatelka představila dětem všechny postavy z knížky. Některé kapitoly knihy s názvem „2. A“ následně četla, ale vždy s nějakou zajímavou aktivitou. První byla o tom, jak se máme chovat v restauraci. Při čtení se děti náramně bavily, a protože tato kapitola byla opravdu zábavná, některé doslova slzely smíchy. Zkusily udělat svíčku, přesně tak jako jedno dítko z knížky v restauraci, házely myší jako další dětský knižní hrdina nebo si společně zatančily tanec.

Při četbě jiné kapitoly měly tlesknout při vyslovení slova máma, maminka nebo si například vyzkoušely opakování pohybů a rytmu podle paní spisovatelky.

Na závěr paní spisovatelka zahrála divadlo O pejskovi a kočičce - jak vařili dort.

Ani toto ale nebylo poslední překvapení. Děti ještě dostaly papírovou myšku, kterou si dokončíme při hodině výtvarné výchovy a pravou domácí bábovku.

Děkujeme...

Z. Š. a M. M.

Foto viz fotgalerie Rajče.net


Výlet do "Perníkárny" - 2. 4. 2019

V úterý se ihned po vyučování vydalo 40 dětí ze školní družiny na výlet do Počepic u Sedlčan. Během jízdy autobusem si všichni vyslechli historii rodinné výrobny perníků a cesta tak rychle uběhla. Hned po příjezdu se nás ujal majitel pan Hejhal a provedl nás výrobnou. Dozvěděli jsem se, z jakých ingrediencí se perník vyrábí, viděli stroje na hnětení i válení velkých kusů těsta. Velmi milé zaměstnankyně dětem ukazovaly ruční zdobení cukrovu polevou a neúnavně odpovídaly na jejich zvídavé dotazy. Děti si pak dle vlastní fantazie vyzdobily perníčky, které si odvezly domů nebo je některé rovnou snědly :-)
A nebyl by to správný výlet, kdyby si zájemci nemohli koupit již hotové, profesionálně zdobné perníčky s velikonoční tématikou.  I této možnosti využili skoro všichni výletníci.
A že už výlet nemohl být dokonalejší? Ale ano. V závěru se uskutečnila tombola, při které každý z účastníků vyhrál drobnou upomínku na tento povedený výlet.

za ŠD I. Š.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Návštěva knihovny - I. B – 2. 4. 2019

Žáci naší školy pravidelně navštěvují knihovnu. Programy jsou zdarma v rámci vytváření pozitivních vazeb na knížky, čtení a knihovnu.

Tentokrát si žáci z I. B vyzkoušeli ilustrované čtení s pohádkou Červená karkulka. Nejprve si popovídali s paní knihovnicí o tom, co je to vlastně knihovna, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, v jaké části najdeme knížky pro děti do deseti let a co potřebujeme k tomu, abychom si knížku mohli půjčit.

Potom si převyprávěli pohádku o Červené karkulce, kterou si následně zdramatizovali a zahráli. Paní učitelka rozdělila role – maminka, Karkulka, babička, myslivec a vlk a mohlo se začít. Žáci zjistili, že hrát není tak jednoduché. Naši prvňáčci již vědí, že je potřeba být otočený k divákům, aby jim bylo rozumět. Vědí, že srozumitelný text je důležitý pro pochopení děje. Také si uvědomují, že herci, kteří právě nehrají, nemůžou vykukovat zpoza kulis a dělat opičky na diváky.

A jak dopadla pohádka? Myslivec s babičkou a Karkulkou naplnil vlkovi břicho kameny (tenisovými míčky). Protože vlk dostal po probuzení žízeň, šel se napít ke studni…… a dál to určitě znáte.

My se těšíme na další návštěvu.

M. M.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Beseda na téma „Přátelé lesa“ – ŠD – 28. 3. 2019

V pátek proběhla ve školní družině další beseda s myslivcem. Poutavé povídání o zvířatech žijících v lese děti zaujalo, aktivně se zapojovaly do diskuze a pan myslivec nestačil na jejich zvídavé otázky ani odpovídat.

J. F.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Návštěva redakce Seznam.cz – 27. 3. 2019

Žáci z V.A, kteří se umístili v „Příbězích našich sousedů“ na krásném třetím místě, si ve středu 27. března vyzvedli a užili svoji výhru. Jeden z porotců, pan Jindřich Šídlo, zařídil pro Matyldu Flaksovou, Ondřeje Škodu, Jana Jaškówa a Štěpána Kroupu prohlídku firmy Seznam.cz. Anna Dvořáková se bohužel nemohla zúčastnit, tak jí spolužáci o prohlídce musí povyprávět.

Hned na začátku naší prohlídky byli žáci unešeni ze vstupní chodby protkané světelnými paprsky (foto viz fotogalerie Rajče.net)

V redakci Seznam.cz je běžné, že zaměstnanci mohou mít v práci svého psa. Také jsme jich v průběhu naší prohlídky několik potkali. Nejprve jsme navštívili studia, ve kterých se točí pořady, prošli jsme otevřenou kanceláří redakce, povyprávěli si o tom, kdo je redaktor, reportér, editor, Sherlok. Viděli jsme v akci natáčení pořadu, okukovali kamery s polopropustnými zrcadly, pulty s mnoha tlačítky a světly nebo třeba čtecí zařízení.

Na jedné chodbě se nám líbila velká namalovaná mapa České republiky. Provázející Tomáš Pánek zkoušel žáky z místopisu a byl příjemně překvapen jejich znalostmi.

Ocenil dotazy našich žáků a pochválil jejich zájem o žurnalistiku. Kdo by měl zájem z řad veřejnosti, může se účastnit každou druhou středu v měsíci natáčení pořadu „V centru“. Naši žáci měli zájem o youtubera Kovyho, který si do tohoto pořadu zve zajímavé hosty.

Pro inspiraci - v příštím dílu bude moderovat Janek Rubeš:

https://www.facebook.com/events/404107167038280/

Na konci našeho setkání proběhlo společné focení a úžas nad množstvím cen pro novináře a pohárů pro firmu Seznam.cz. Děkujeme.

 
M. M.


Soutěž v Aj – 20. 3. 2019

Čtyři žáci z V. tříd se zúčastnili celopražské „Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu“ na ZŠ Bronzová. Výborně naši školu reprezentovali, plnili šest soutěžních aktivit a z možných 85 získali 47, 53, 64 a 66 bodů. Děkujeme!

I. K.


Keramické dílny v DDM Praha 5 – ŠD – 22. 3. 2019

I tentokrát s velkým nadšením děti přivítaly návštěvu keramické dílny, kde si vytvořily hezké kasičky se zvířecí podobou.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

J. F.Divadýlko Z Pytlíčku „Královna barev“ – ŠD - 19. 3. 2019

S princem Modráskem děti procestovaly při hledání nevěsty několik různobarevných království, aby nakonec zjistily, že štěstí na něj čekalo celou dobu doma. Některé děti se malou rolí podílely na pohádkovém příběhu a všichni si zanotovali písničku.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

J. F.Soutěž IT-gram - 13. 3. 2019


Šest úspěšných řešitelů z V. tříd školního kola soutěže v informatice postoupilo do obvodního kola na ZŠ Kořenského. Umístili se na vynikajícím 2. - 6. místě. Blahopřejeme.

I. K.

Jarní dílny - 14. 3. 2019

Dnes se konaly jarní dílny. Výsledky práce Vašich dětí můžete vidět před třídními schůzkami 21. 3. od 17.00 hod. ve školní jídelně.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Pražské poetické setkání - 11. a 12. 3. 2019

11. a 12. března proběhlo obvodní kolo recitační přehlídky "Pražské poetické setkání". Naši školu reprezentovali žáci ze III. tříd - Guram Matsaberitze a Sofie Barát. Ocenění poroty za práci s textem si odnesl Tomáš Hraba ze IV. A a Štěpán Kroupa z V. A získal ocenění poroty za předání představy divákovi.
Úspěšným recitátorům gratulujeme!

E. A.

Projekt Příběhy našich sousedů – 3. místo

Anna Dvořáková, Matylda Flaxová, Ondřej Škoda, Jan Jašków a Štěpán Kroupa z V.A se pod vedením paní učitelky Marie Martinovské zúčastnili projektu neziskové organizace Post Bellum s názvem Příběhy našich sousedů.

Na půlročním projektu si vyzkoušeli dokumentaristickou práci. Čtyřikrát se setkali s pamětnicí paní Helenou Kleinovou, která jim poutavě vyprávěla svůj příběh života. Navštívili místo, kde ji šikanovali spolužáci (cestou ze školy na ni házeli kameny).

Každý na projektu zanechal svůj kus práce. Vyhledávali informace z dějin 20. století se zřetelem k pamětnickému příběhu, obsluhovali nahrávací techniku, vytvořili powerpointovou prezentaci, vybírali a popisovali dobové fotografie paní Kleinové, po vybrání zajímavých sekvencí z nahraných rozhovorů sepsali scénář pro rozhlasovou reportáž, namluvili rozhlasovou reportáž v Českém rozhlase, nakreslili obrázky pro paní Kleinovou jako poděkování a pro závěrečnou prezentaci secvičili krátkou scénku ze života paní Kleinové.

Ze slavnostní závěrečné prezentace, která se konala v Ústavu pro sluchově postižené v Holečkově ulici dne 6. března, si odnesli 3. místo. Slovy paní Kleinové – na projektu děti pracovaly celým svým srdcem. Máme velikou radost, že naši žáci obstáli mezi dalšími 14 týmy ze 13 základních škol Prahy 5.

Závěrečnou zprávu i s výběrem fotek najdete zde: 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/praha-6-3-2019/

Videoreportáž TV Praha a další tiskové zprávy ze závěrečné prezentace najdete po levé straně na našich webových stránkách Prahy 5 pod heslem medializacehttps://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-5/praha-5-2018-2019/

Některé reportáže z Prahy 5 budou tento týden vysílány v Českém rozhlase v pořadu Příběhy 20. století. Můžete poslouchat buď v neděli 10.3. od  20:05 na Plusu nebo příští sobotu 16.3. od 21:05 na Radiožurnálu. Kdo by nestihl ani jeden termín, bude mít možnost si pustit pořad z internetového archivu vysílání Českého rozhlasu.

M. M.


Návštěva maskota Bovýska v I. - III. třídách

Z firmy Bovys, která zajišťuje ovoce a zeleninu do školy, přiběhli dva "Bovýsci"
a s dětmi z I. až III. tříd si popovídali a zasoutěžili při poznávání i méně známých druhů ovoce a zeleniny. Každý obdržel malý dárek.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Masopustní karneval v ŠD - 22. 2. 2019

S přípravou masek si rodiče společně s dětmi dali velkou práci a bylo vidět, že fantazii se meze nekladou. Taneční rej i soutěž si všichni užili a sladkou odměnu si opravdu zasloužili. Ani paní vychovatelky se nenechaly zahanbit a jako čarodějnice z pohádky provedly děti celým programem.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Filmová fantazie – 9. ročník výtvarné soutěže,

kterou uspořádala FZŠ a MŠ Barrandov II. ve spolupráci s MČ Praha 5

 

Naši žáci opět zabodovali a cenu odborné poroty za výtvarné práce na téma „Western – akční film“ obdrželi Anna Di Lernia a Vilém Stehlík.

2. místo ve výsledcích hlasování veřejnosti na internetu obsadil Matouš Zíka.Vánoční klavírní koncert - ŠD - 14. 12. 2018

Bývalý žák naší školy připravil pro děti vánoční klavírní koncert. Děti zaujatě poslouchaly a zároveň si za klavírního doprovodu s chutí zazpívaly vánoční koledy.

Foto viz fotogalerie Rajče.net
Mikulášská nadílka - 4. a 5. 12. 2018

Rok utekl jako voda a do školy opět přišli Mikuláš, čerti a andělé...na fotografie se podívejte v naší Fotogalerii
Vánoční dílny - 28. 11. 2018

Ve středu proběhly již tradiční adventní dílny. Prací zaujaté děti můžete vidět
v naší fotogalerii Rajče.net.

Divadýlko Z Pytlíčku "Jak na obra" - ŠD - 13. 11. 2018

Opět k nám přijelo oblíbené "Divadýlko Z Pytlíčku". Děti se těšily na pohádku "Jak na obra", kterou nás provedli dva Honzové. Ani tentokrát nechyběly veselé písničky.

Foto viz fotogalerie Rajče.net.


Oslavy 100 let naší republiky na ZŠ Podbělohorská

Od začátku školního roku jsme s žáky pracovali na projektu stoletého výročí vzniku naší republiky. Všechny třídy měly své úkoly. Prvňáčci malovali státní vlajky - ty ozdobily okna naší školy. Ostatní třídy si rozdělily, podle významných událostí, celých 100 let na jednotlivé etapy.

Používali jsme knihy, encyklopedie i internet a všechny získané informace umístili na nástěnky. A výsledek se opravdu podařil. Každá třída měla svoji práci z nástěnky vytištěnou i na banneru.

Vše vyvrcholilo 24. 10. 2018. Za přítomnosti všech žáků i pedagogů zasadila paní ředitelka náš národní strom „Lípu srdčitou“ na školní zahradě. I když nám počasí nepřálo, byli jsme rádi, že máme vzpomínku, která po nás zůstane na pozemku školy, i když už budeme dávno jinde.

Následovalo setkání v tělocvičně, kde žáci ze II. B připravili divadlo ke vzniku republiky. Všichni jsme viděli naše spolužáky jako státníky, kteří stáli u zrodu republiky. Poté zástupci tříd prezentovali své „nástěnky“ na bannerech a seznámili nás se svojí zajímavou a pečlivou prací. Jsme rádi, že se nám oslavy výročí povedly. Už víme, jak byl rok 1918 pro nás, naše rodiny a všechny v naší malé republice důležitý. V závěru projektu jsme vyplnili připravené pracovní listy s cílem upevnit si získané poznatky.

Nástěnky (bannery) jsou připevněné na plotu školy, aby si naši práci mohli prohlédnout i rodiče a kolemjdoucí. Přijďte se podívat!

Máme naší stoletou republiku rádi.

Foto viz Fotogalerie Rajče. net

Výlet ŠD - Příbram - Hornické muzeum - 23. 10. 2018

Úterní odpoledne patřilo výletníkům. Děti se seznámily s dřívější těžkou prací horníků, svezly se důlním vláčkem, prošly se šachtou a vystoupaly na šachetní věž. Výlet se všem moc líbil.

Foto viz Fotogalerie Rajče. net
Keramické dílny DDM Praha 5 - 19. 10. 2018

I letos jsme se vydali do keramické dílny. Zaujetí dětí při vyrábění bylo veliké. Vánoční překvapení se moc povedlo.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Dopravní hřiště - 19. 10. 2018

Již jsme využili nově zrekonstruované dopravní hřiště na Barrandově...

Foto viz Fotogalerie Rajče.netSlavnosti škol Prahy 5 - 13. 10. 2018

V sobotu 13. 10. se konaly "Slavnosti škol Prahy 5", jejichž cílem bylo opět, aby se školy, pedagogové, rodiče, prarodiče a široká veřejnost zainteresovaná na rozvoji vzdělávání v Praze 5 potkali.
Svoji činnost jsme prezentovali u stánku naší školy a děti za představení "Kovbojky" sklidily velký potlesk.
Záštitu nad akcí převzal zástupce starosty Městské části Prahy 5 pro oblast školství Mgr. Vít Šolle.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Podbělohorská olympiáda - 26. 9. 2018

Ani velmi chladné počasí neodradilo naše sportovce od skvělých výkonů v Podbělohorské olympiádě. Do letošního ročníku jsme poprvé zařadili i vědomostní soutěže "Chytré hlavy".

foto viz fotogalerie Rajče.net

Svatováclavská pouť - 22. 9. 2018

I přes chladnější sobotní počasí proběhl ke spokojenosti všech již
17. ročník Svatováclavské pouti.

foto viz Fotogalerie Rajče.net.Zahradní pouť ŠD - 19. 6. 2018

I letos proběhla pouť v příjemné atmosféře. Děti si zasoutěžily a spokojeně odcházely domů s odměnami z pouťového obchůdku.

foto viz Fotogalerie Rajče.net


1. místo - POPRASK

V letošním roce se naše škola stala nejlepší školou na sportovním poli mezi všemi školami na Praze 5. Žáci vyhráli pohár Poprasku.  Soutěžilo se v přespolním běhu, stolním tenisu, plavání, florbalu, přehazované, fotbalu, atletice, vybíjené a nohejbalu. Naše škola porazila školy s mnohem lepším zázemím, školy, kde je více dětí v jednotlivých kategoriích, a tak je toto vítězství ještě cennější. Všichni si tohoto umístění velmi vážíme a věříme, že tento úspěch bude velkou motivací i pro další rok.

Z.P.
                                    Matematické putování - 29. 5. 2018

V úterý se pět našich žáků zúčastnilo matematické soutěže na Pedagogické fakultě University Karlovy "Matematické putování". Z 28 soutěžních týmů z celé Prahy obsadili krásné deváté místo. Gratulujeme!


 Dopravní soutěž - ŠD - 18. 4. 2018

Sportovní klání na koloběžkách mezi dětmi ve školní družině proběhlo ve středu
18. 4. 2018. Vyhlášení vítězů zakončilo soutěž v jízdě zručnosti i ve vědomostních dopravních testech.

foto viz fotogalerie Rajče.netBěh Klamovkou - 18. 4. 2018

Další ročník běhu Klamovkou je úspěšně za námi...

foto viz fotogalerie Rajče.net
Návštěva Muzea Karla Zemana - IV.B - 16. 4. 2018

Za deštivého pondělí se žáci IV. B vydali objevovat kouzla filmových triků do Muzea Karla Zemana. Po úspěšném vyplnění pracovních listů na téma filmu Vynález zkázy našli i poklad.

foto viz fotogalerie Rajče.net
Přednáška - Penthea - Smysly živočichů - 4. 4. 2018

Ve středu si naši žáci poslechli přednášku sdružení Penthea "Smysly živočichů". Dozvěděli se spoustu nových věcí a zajímavostí - každý živý organismus si během dlouhého vývoje zdokonalil různé smysly a smysly živočichů jsou, s jedinou výjimkou zraku, mnohem výkonnější a rozmanitější, než ty lidské. Na závěr
si mohli pohladit živé exempláře.


Foto viz fotogalerie Rajče.net


     Informace k zápisu ve školním roce 2018/2019   zde Jarní keramické dílny v DDM Praha 5 - ŠD - 23. 3. 2018

V keramické dílně děti s velkým nadšením vyráběly jarní překvapení pro maminky. Výrobky se povedly a děti se již těší na další dílny....

Foto viz fotogalerie Rajče.netDivadýlko Z Pytlíčku "Prasečí slečinky" - ŠD - 13. 3. 2018

Divadýlko Z Pytlíčku k nám přivezlo veselou pohádku plnou písniček. Divadelní představení se dětem líbilo.

Foto viz fotogalerie Rajče.netVzdělávací program - Krkavcovití - 15. 3. 2018

Povídání o zajímavostech ze života krkavcovitých bylo provázeno promítáním videí a ukázkami živých ochočených jedinců, se kterými se žáci seznámili zblízka.

Co jsme se dozvěděli?

Krkavcovití jsou největšími ptáky z řádu pěvců. Vyznačují se vysokou inteligencí, výbornou přizpůsobivostí a dobrou pamětí. Některí se naučí používat nástroje
a umí si i hrát. Mají silný hlas, jsou to dobří imitátoři nejrůznějších zvuků, včetně lidské řeči.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Jarní dílny se konaly 14. 3. 2018

foto viz fotogalerie Rajče.net


Tento týden byl pro naši školu velmi úspěšný. Žáci V. tříd se zúčastnili počítačové soutěže na ZŠ Petřiny. Další čtyři páťáci obsadili 2. - 7. místo v počítačové soutěži IT gramotnost. 
A na závěr vyhrály naše slečny ze IV. a V. tříd turnaj v přehazované. Jsme na ně pyšní.

I.K., 9. 3. 2018


Masopustní karneval v ŠD - 23. 2. 2018

Letošním masopustním karnevalem nás provázeli Křemílek s Vochomůrkou.
Pod jejich vedením se děti protancovaly až k vyhlášení nejhezčích masek.
A bylo opravdu z čeho vybírat.

Foto viz fotogalerie Rajče.net.
Beseda s myslivcem - ŠD 15. 2. 2018

Pro úspěch v loňském roce se i letos děti sešly s panem myslivcem na besedě
o ochraně přírody, chování v přírodě a životě v lese.

foto viz fotogalerie Rajče.net.


           

Barevný týden - Olympiáda

V týdnu od 12. do 16. 2. proběhl na naší škole projekt "Barevný týden", jehož cílem bylo oživení běžných školních dnů a podpora našich olympioniků. Na každý den byla vyhlášena jedna barva olympijského kruhu a s ní spojený kontinent. Všechny děti i učitelé se snažili přijít do školy oblečeni v této barvě:
pondělí - červená - Amerika
úterý - žlutá - Asie
středa - modrá - Evropa
čtvrtek - černá - Afrika
pátek - zelená - Austrálie

foto viz Fotogalerie Rajče.net
     


Filmová fantazie

Jako každý rok se žáci naší školy zúčastnili již 8. rodníku výtvarné soutěže "Filmová fantazie" Cenu odborné poroty obdržela Taisiya Preobrazhenskaya za práci s názvem Podzimní tanec. Hlasováním veřejnosti na internetu se umístila na 1. místě Anna Prokopová s prací Píseň smutku a 2. místo získala Maria Belokopytova za práci s názvem Hatsune Miku.
Vernisáž přihlášených prací se uskuteční 14. února 2018 od 17.00 v Galerii Barrandov, kde si výherci převezmou ocenění.   
Turnaj ve vybíjené - 25. a 29. 1. 2018

Žáci z naší školy se v lednu zúčastnili, v rámci soutěže Poprask, turnaje ve vybíjené. Chlapci bojovali v soutěži mezi deseti školami z Prahy 5, dívky si poměřovaly své síly mezi devíti školami. Oba týmy přivezly ze školy na Barrandově krásné a hlavně zasloužené I. místo. Z výsledků jsme všichni měli radost dvojnásobnou, protože naše děti mohou trénovat jen v nevelké školní tělocvičně. Všechny děti hrály srdcem, s elánem a s nasazení v rámci našeho hesla "Jeden za všechny, všichni za jednoho".
Oba týmy poprvé postoupily do celopražského kola - v květnu nám držte palce.     
Obvodní kolo matematické olympiády - 24. 1. 2018

24. 1. se tři úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády z V. tříd zúčastnili obvodního kola na ZŠ Chaplinovo nám. na Barrandově. V soutěži se jim dařilo a umístili se na předních místech. Blahopřejeme!Divadelní představení v ZUŠ – 18. 1. 2018

Děti z dramatického kroužku při ZUŠ Pod Klikovkou pro nás připravily krátké představení. Všichni se dobře bavili při vtipných scénkách, písničkách, básničkách
a nechyběla ani pohádka. Těšíme se na další pozvání.

Foto viz fotogalerie Rajče.netCelopražský florbalový turnaj škol - 16. 12. 2017

V sobotu 16. 12. 2017 se konal celopražský florbalový turnaj škol. Naše děti 
z florbalového kroužku získaly díky skvělé týmové práci stříbrnou medaili 
v kategorii mini I. - II. třídy a naprosto úžasně reprezentovaly naší školu. 

Děkujeme!

Foto viz fotogalerie Rajče.net
Turnaj České florbalové asociace - 7. 12. 2017

Dnes se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve florbale a umístili se na krásném čtvrtém místě. Blahopřejeme!

Foto viz fotogalerie Rajče.net


 

Rozsvícení vánočního stromečku + Mikulášská nadílka – 4. a 5. 12. 2017

Tento týden jsme s prvňáčky rozsvítili vánoční stromeček. 

V úterý nás navštívili Mikuláš s anděly a čerty a odpoledne si našli cestu i k dětem na družinovou diskotéku. Odpoledne plné písniček, tance i nadílky si děti příjemně užily.


Foto viz fotogalerie Rajče.net
Advent - čas očekávání a her - ŠD - 1. 12. 2017

V pátek 1. 12. od 13.30 do 15.15 proběhly v ŠD ve spolupráci s DDM Praha 5 adventní dílny.

foto viz Fotogalerie Rajče.net


Medové snídaně s Ministerstvem zemědělství -  23. a 24. 11. 2017

Medové snídaně letos proběhly i na naší škole a zúčastnili se jich žáci z II. – V. tříd. Děti v rámci projektu dostaly v jídelně k snídani chléb s máslem a medem. Během snídaně absolvovaly zábavně-naučnou přednášku, kterou zajišťují odborníci z řad Českého svazu včelařů. Cílem bylo podporovat zdravý životní styl, do něhož snídaně jednoznačně patří, propagovat kvalitní potraviny, především med, jako potravinu přírodního charakteru, informovat o včelařství, jako samostatném profesionálním oboru, a o významu chovu včel pro zemědělství a zachování biodiverzity krajiny.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Divadýlko Z Pytlíčku – ŠD – 21. 11. 2017

Děti prožily krásné listopadové odpoledne v pohádkovém světě. Příběh „Ham, ham“ je zavedl na louku plnou květin a broučků, jejichž život narušila velká hladová housenka. Děj byl napínavý, s dobrým koncem a plný veselých písniček.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Vánoční keramické dílny v DDM Praha 5 – ŠD – 10. 11. 2017

I letos se zájemci ze školní družiny vydali s p. vychovatelkami do keramické dílny
v DDM Praha 5. Vytvořili si zde krásné vánoční překvapení.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


 

Vánoční dílny

Vánoční dílny proběhly 15. 11. 2017.

Foto viz fotogalerie Rajče.netLampiónový průvod – 9. 11. 2017

Ve čtvrtek se konal Svatomartinský lampiónový průvod...

Foto viz fotogalerie Rajče.netMatematická soutěž – tým LEVHARTI - 19. 10. 2017

Ve čtvrtek se čtyři naši žáci ze III., IV. a V. třídy vypravili na soutěž „Matematický proud“ na Gymnáziu Christiana Dopplera. Plnili logické a matematické úkoly, všem ostatním devatenácti soutěžním týmům vypálili rybník a vyhráli. Takový úspěch máme poprvé a našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme.

I.K.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Slavnosti škol Prahy 5 – 7. 10. 2017

Naši žáci vystoupili na prvním ročníku „Slavností škol Prahy 5“. Vystoupení mělo velký úspěch. Dětem děkujeme za reprezentaci školy a p. učitelkám Z. Pešíkové,
E. Arnoldové a T. Haklové za přípravu.

Foto viz fotogalerie Rajče.net
Svatováclavská pouť - 7. 10. 2017

Tradiční "Svatováclavská pouť" patří již neodmyslitelně k podzimním aktivitám naší školy. 

foto viz fotogalerie Rajče.net

3. ročník Podbělohorské olympiády – 22. 9. 2017

Olympiáda začala svátečním ceremoniálem, olympijskou hymnou, štafetou a zapálením olympijského ohně. Ten plál po celou dobu her. Návštěva „řecké bohyně“ dětem nastínila historii olympijských her
a motivovala je ke sportovním výkonům. Děti byly  rozděleny do jednotlivých kategoriích a měly šanci si během dopoledne vyzkoušet různé sportovní, ale i rozumové aktivity.

V pondělí se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení. Nejlepší sportovci byli odměněni diplomem a medailí. Někteří vystoupili na stupně vítězů i několikrát.

Akce se konala na hřišti a zahradě naší školy, protože náš oblíbený „Olympijský stadion Okrouhlík“ je od jara uzavřen. V letošním roce zajištění a podporu poskytl Dům dětí a mládeže Praha 5.

Podbělohorská olympiáda se opět setkala s kladným ohlasem a to nejen u dětí, ale i u rodičovské veřejnosti.

foto viz fotogalerie Rajče.net
Kurzy 1. pomoci pro děti – 20., 21. 9. 2017

Ve středu a ve čtvrtek 20. a 21. 9. se žáci II. – V. tříd seznámili se základy
1. pomoci v rámci zdravotnického kurzu od společnosti „Zdravotníci, s.r.o.“ Děti se naučily ošetřovat raněného, resuscitovat člověka v bezvědomí, seznámily se s vybavením sanitky a pochopily, že i jejich malé ruce mohou zachránit lidský život.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Přespolní běh + štafeta – 20. 9. 2017

Ve středu 20. 9. se dvacet dětí z naší školy zúčastnilo přespolního běhu a poprvé letos pořádaného štafetového poháru. Nově běhali i žáci ze II. – III. tříd
(1. kategorie) a IV. a V. tříd (2. kategorie).

V 1. kategorii získali dívky 3. místo a chlapci 2. místo

Ve 2. kategorii získali dívky 3. místo a chlapci také 3. místo.

Ve štafetovém poháru naše družstvo získalo stříbrnou medaili.


foto viz votogalerie Rajče.net


Rozloučení s páťáky – červen 2017

20. a 27. 6. 2017 se žáci V. tříd rozloučili u táborového ohně s naší školou. 

Opekli si buřty již v upomínkových tričkách s logem školy a někteří 

ve škole i přespali.

Během roku nás úspěšně reprezentovali ve vědomostních i sportovních soutěžích:

Matematický klokan – 1. místo v celostátním kole

Pythagoriáda – 6. a 8. místo v obvodním kole

Matematická olympiáda

Hrátky s počítačem

Recitační soutěž

Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu

Atletický trojboj – 3. místo + štafeta – 3. místo

Pohár Poprask – vybíjená – dívky 3. místo

 – stolní tenis – dívky 3. místo

 

Všem našim „absolventům“ přejeme hodně zdaru a štěstí na gymnáziích i školách

II. stupně.
Zahradní pouť v ŠD – 13.6. 2017

V úterý 13. 6. proběhla zahradní pouť, která má již svou tradici. Děti se na ni vždy velmi těší, neboť je symbolem blížícího se konce školního roku. Děti nadšeně soutěžily, sluníčko hřálo a těšíme se zase za rok……

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.netGratulujeme Elišce Kolářové z V.B k 1. místu v celostátním kole Matematického klokana!!!

J.K.


Dopravní soutěž ŠD

Duben – „měsíc bezpečnosti“, a proto se tradičně na škole konala dopravní soutěž. Děti si procvičily pravidla silničního provozu: řešily testy, poznávaly dopravní značky a každý si vyzkoušel jízdu zručnosti na koloběžce. Všechny tyto aktivity vedou děti k bezpečnému chování v silničním provozu. Soutěž vyvrcholila slavnostním vyhlášením výsledků a předáním diplomů.

J.F

Foto viz fotogalerie Rajče.netDivadýlko Z Pytlíčku - ŠD -  31. 3. 2017

Pohádka O princezně Mlsalce zavedla děti na zámek i do chudé chalupy v jednom království.Děti se dobře bavily nad vtipnými dialogy a veselými písničkami. Ústřední písničku se děti rychle naučily a s radostí si ji na závěr zazpívaly.

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.net
Běh Klamovkou – 12. 4. 2017

V případě příznivého počasí bude ve středu 12. 4. běh Klamovkou. Děti budou mít sportovní oblečení a obuv.
Masopustní karneval - ŠD - 3. 3. 2017

Dětmi velmi oblíbená akce na kterou se každoročně těší. Děti i rodiče si dali velkou práci s přípravou nejrůznějších nápaditých masek. Ani paní vychovatelky se nenechaly zahanbit. Celý karnevalový rej jsme si všichni moc užili a každý obdržel drobnou odměnu.

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.netFotbalový turnaj - I. a II. třídy

23. 2. 2017 se chlapci z I. a II. tříd zúčastnili již 7. ročníku oblíbeného fotbalového turnaje pro nejmenší. Tentokrát byli úspěšní, vyhráli celou skukpinu a ve finále prohráli  o jedinou branku. Jako finalisti pak postoupili do semifinále mezi osm nejlepších družstev z Prahy, které se konalo ve středu 1. 3. 2017 v hale Motorletu
v Praze - Radlicích. Sice už nepostoupili, ale stejně dokázali hrát nadšeně, obětavě a hlavně pod heslem: "Jeden za všechny, všichni za jednoho".

Z.P

Foto viz fotogalerie Rajče.net
Jarní keramické dílny v DDM Praha 5 - ŠD - 24. 2. 2017

Opět jsme se vydali do keramické dílny v DDM. Tentokrát si žáci vyrobili krásné kasičky. Fantazie dětí byla veliká, ale motivy zvířátek převládaly.

J.F
Foto viz fotogalerie Rajče.net
Školní kolo v recitaci - 22. 2. 2017

Ve středu 22. 2.  proběhlo školní kolo v recitaci, kterého se zúčastnilo 28 žáků
z II. - V. tříd. Do obvodního kola přehlídky dětských recitátorů postupují Valérie Lamačová ze II. A, Jakub Kolář ze III. A, Vanda Čulíková z V.A a Antonín Fišer
z V.B. Výhercům blahopřejeme a budeme jim držet palce.

E.A.

Nové informace po obvodním kole: Jakub Kolář postoupil do krajského kola
a Antonín Fišer obdržel ocenění poroty.


Jízda parním vláčkem - 17. 2. 2017

V rámci Dnů Prahy 5 se žáci naší školy projeli historickým parním vláčkem
do Řeporyj. I přes nepříznivé počasí to byl velký zážitek.

J.V.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Divadelní představení v ZUŠ Pod Klikovkou – 17. 2. 2017

Děti ze školní družiny navštívily divadelní představení, které pro ně připravili žáci dramatického kroužku Základní umělecké školy Na Popelce. V programu plném písniček a veršů nechyběla ani pohádka a dokonce i skotská báje. Představení se setkalo s velkým úspěchem.

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.netPreventivní triky k použití elektriky – 7. 2. 2017 – ŠD

Program zábavnou formou děti poučil o bezpečnosti při používání „elektriky“. Děti zaujal a po celou dobu ho nadšeně sledovaly. Aktivně se do děje zapojovaly v soutěžích i při zpěvu. Celý program proběhl v příjemné atmosféře a moc se nám všem líbil.

J.F.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Návštěva Pražského hradu – 6. 2. 2017

Dne 6. 2. 2017 si II. B zážitkově zopakovala učivo prvouky návštěvou Pražského hradu. Na vlastní oči děti viděly státní symboly, sídlo pana prezidenta a prohlédly si i obtížně dostupné prostory jižního křídla. Seznámily se poutavě i s historickými osobnostmi českých dějin.  Děti byly paní průvodkyní pochváleny za slušné chování, pozorné poslouchání a znalosti.

Z.Š.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Bubnohraní - 30. 1. 2017

V pondělí mezi nás přišli studenti hudebního oboru bicí ze ZUŠ Na Popelce, aby nám zpestřili výuku
a předvedli svoje umění. Byli mezi nimi naši současní i bývalí žáci. Jejich vystoupení se všem líbilo.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


Beseda na téma „Myslivost“ – 17. 1. 2017

17. ledna se uskutečnila ve školní družině očekávaná beseda s myslivcem (bývalým žákem naší školy). Byla odměnou dětem, které v podzimních měsících nasbíraly velké množství kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Zajímavé vyprávění, doprovázené obrázky, děti podnítilo k mnoha všetečným otázkám, na které pan myslivec trpělivě odpovídal. Děti z besedy odcházely s vědomím, že jejich práce se sbíráním kaštanů a žaludů byla užitečná. Všichni slíbili, že na podzim opět pomohou.

J.F.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net 


Mikuláš – 5. a 6. 12. 2016

Rok se s rokem sešel a za dětmi do školní družiny opět přišel Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Pro hodné, i ty méně hodné, měl připraveno malé překvapení. Na mikulášské diskotéce nemohl chybět ani tanec. Druhý den se konečně dočkali „páťáci“. V kostýmech Mikuláše, čertů a andělů obešli ostatní třídy i sousední mateřské školky s nadílkou.

J.F. + I.K.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Divadýlko Z Pytlíčku „Rybářův štědrý den“ – ŠD – 2. 12. 2016
 

Děti prožily družinové odpoledne s pohádkou. V příběhu plném koled se vánočně naladily a rády
se přidaly se svým zpěvem.

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.netAdvent - čas očekávání a her - ŠD - 25. 11. 2016

Díky dotaci MČ Praha 5 se v pátek 25. 11. místnosti školní družiny proměnily v tvořivé dílny. Nabídka činností byla pestrá, děti pracovaly i s jim neznámými materiály. Děti vyráběly s velkým nadšením
a přemýšlely, komu udělají radost vlastnoručně vyrobeným dárkem. Celé odpoledne se vydařilo
a adventní atmosféru navíc doladily vánoční koledy.


J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Tradiční vánoční dílny – 16. 11. 2016


Ve středu 16. 11.  proběhly tradiční vánoční dílny v jednotlivých třídách. 

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Svatomartinský lampiónový průvod - 10. 11. 2016

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se od 16.30 hod. koná Svatomartinský lampiónový průvod. (16.30 hod. – divadelní představení, 17.00 hod. – průvod)Z bezpečnostních důvodů nutný lampión se žárovkou.

foto viz fotogalerie Rajče.net

Vánoční keramické dílny v DDM  - 4. 11. 2016 

Ve spolupráci s DDM proběhla již tradiční předvánoční akce – keramické dílny. Někteří žáčci si práci s keramickou hlínou vyzkoušeli poprvé. Všichni si připravili vánoční překvapení v podobě krásného výrobku.

J.F.
Foto viz fotogalerie Rajče.net


Sběr kaštanů a žaludů

Pro letošní školní rok jsme ukončili sběr kaštanů a žaludů. Děkujeme malým i velkým sběračům, kteří se 
i letos do této akce zapojili.

Pan myslivec se už těší na povídání s dětmi, které se uskuteční v lednu.

J.F.


Svatováclavská pouť – 28. 9. 2016

Ve středu 28. září se v areálu ZŠ Podbělohorská za krásného podzimního počasí uskutečnila, již po patnácté, tradiční Svatováclavská pouť. Děti v průběhu celého odpoledne soutěžily v rozmanitých disciplínách, za které sbíraly denáry, které pak proměnily v pouťovém krámku za drobné dárky či sladkosti.

Většina dětí se společně se svými rodiči zúčastnila „Vaškova memoriálu“, kde společně soutěžili ve čtyřech disciplínách.

Soutěžící děti se mohly posílit a občerstvit párkem a pitím. Velké díky si určitě zaslouží všechny maminky, babičky, tety, které napekly velké množství výborných koláčů, zákusků a buchet, ze kterých nezbyl ani drobeček.

Pouti se zúčastnilo 345 příznivců naší školy. Děkujeme všem, kteří pomohli při realizace této akce, která se mohla uskutečnit díky dotaci MČ Praha 5. Těšíme se na další ročník. 

J.K.
Foto viz fotogalerie Rajče.net


Podbělohorská olympiáda – 21. 9. 2016
21. 9. 2016 se konal 2. ročník Podbělohorské olympiády. Hřiště Okrouhlík se proměnilo v olympijský stadion pro všechny děti ze ZŠ Podbělohorská. Nezapomněli jsme ani na sváteční ceremoniál se štafetou s nejlepšími sportovci, olympijskou hymnu a zapálení olympijského ohně. Děti měly šanci si během dopoledne vyzkoušet různé sportovní, ale i vědomostní aktivity. Tradičně oblíbený byl turnaj tříd ve vybíjené. Druhý den se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení na stupních vítězů, nejlepší sportovci ve svých kategoriích byli odměněni medailemi a diplomy.
Akce se opět setkala s kladným ohlasem, nejen u dětí, ale i rodičovské veřejnosti. Naše poděkování proto patří i MČ Praha, která akci dotovala.
Z.P.
Foto viz fotogalerie Rajče.net
Síň slávy českého hokeje - červen 2016

Díky akci  "Praha - hokejové město" se sedm tříd naší školy podívalo zadarmo do "Síně slávy českého hokeje". Děti si zastřílely na brankáře, zahrály si hokej a s napětím poslouchaly vyprávění p. Zajíce
o historii a vzniku hokeje. S dotazy se obracely na Martina Procházku. Na závěr si holky i kluci zasoutěžili a hurá zpátky do školy. Moc děkujeme za skvělý zážitek.


I.K.

foto viz Fotogalerie rajče.netZahradní pouť v ŠD - 23. 6. 2016

Zahradní pouť je dětmi oblíbená akce školní družiny, která má již své stálé místo na konci školního roku. Všichni jsme prožili krásné odpoledne.

J.F.

foto viz Fotogalerie Rajče.net


Výlet ŠD - ZOO Chleby, Poděbrady - 14. 6. 2016

V úterý odpoledne se plný autobus dětí ze školní družiny vydal na výlet do ZOO v Chlebech. Všechna zvířata se dětem líbila, ale hry opic pozorovaly nejdéle. Vyhlídková plavba parníkem po Labi
v Poděbradech byla krásnou tečkou celého výletu, během kterého nás provázelo sluníčko.

J.F.

foto viz Fotogalerie Rajče.net
Vystoupení kroužku aerobic - 8. 6. 2016

Vedoucí kroužku aerobic Tamara Bolečková připravila s dětmi krátké vystoupení pro kamarády, rodiče
a další příznivce. Jejich elán přilákal na hřiště i ostatní děti a dokonce i některé paní učitelky.


J.F.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net
I. B a IV. A na škole v přírodě - Albrechtice nad Vltavou - 16. - 23. 5. 2016

I když děti z I. B nemohly vyjet na školu v přírodě se svojí paní učitelkou, přesto si užily se spolužáky ze IV. A týden plný zážitků a překvapení. Duch Píseckých hor jim připravil spoustu her a soutěží. Sluníčko děti doprovázelo i na výlet do Zeměráje. U stolu hojnosti proběhlo slavnostní vyhlášení výsleků všech soutěží a her, čímž vyvrcholila škola v přírodě, která se vydařila a budeme na ni rádi vzpomínat.

J.F.


Výlet za Karlem IV. - 10. 5. 2016

V úterý 10. 5. se žáci I. B a IV.A vypravili na zámek Stránov u Mladé Boleslavi za králem a císařem Karlem IV. Dozvěděli se spoustu zajímavostí ze života i doby Karla IV. A protože nám i počasí přálo,
tak se výlet vydařil.

J.V.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Matematické putování - 4. 5. 2016

Pětičlený tým žáků IV. a V. ročníků s názvem "Levharti", se úspěšně zúčastnil matematické soutěže na Pedagogické fakultě. Téma letošního ročníku znělo "Filmoví producenti".

I.K.
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků - 22. 6. 2016

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat ve středu 22. 6. 2016 od 17.00 hod. v pavilonu
I. tříd.

J.V.


Termíny ŠvP  

         Třída                          Datum                             Adresa

III.B + IV.B

 

 

 

 

9. 5. – 16. 5. 2016

 

RS Nová Louka

Albrechtice nad Vltavou č. 170

398 16

I.B, IV.A

 

 

 

 

16. 5. – 23. 5. 2016

 

RS Nová Louka

Albrechtice nad Vltavou č. 170

398 16

V.A, V.B

 

 

 

 

20. 5. – 27. 5. 2016

 

Pension Radvanice

Radvanice 170

542 12 Trutnov

I.A, II. A

 

 

 

 

27. 5. – 2. 6. 2016

 

Pension Brada

Brada 7

506 01 pošta Jičín

III.A, II.B

 

 

 

 

3. 6. – 10. 6. 2016

 

 

Lesní Pension Kobylnice

Kobylnice 48

382 78 Lipno nad Vltavou


Dopravní soutěž – 19. a 21. 4. 2016  

V areálu školy proběhla již tradiční dopravní soutěž v rámci dubna – měsíce bezpečnosti. 
Děti prokázaly svou šikovnost v jízdě zručnosti na koloběžce a vědomosti v pravidlech 
silničního provozu (povinná výbava cyklistů, bezpečnost na komunikacích). 
Na závěr nechybělo slavnostní vyhlášení vítězů.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.netKeramické dílny  – 15. 4. 2016

Zájemci z řad dětí navštívili keramickou dílnu v DMM Praha 5 a opět si vyzkoušeli práci s hlínou. 
Výsledek jejich snažení bude jistě milým překvapením pro maminky k jejich květnovému svátku.

J.F

foto viz fotogalerie Rajče.netDivadýlko Z Pytlíčku – „O drakovi“– 8. 4. 2016

Děti z ŠD prožily krásné odpoledne s pohádkou „O drakovi“, který hledal nevěstu. Děti šly světem s ním 
a zároveň se naučily pěknou písničku.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Jarní dílny - 31. 3. 2016

Ve čtvrtek 31. 3. jsme pořádali tradiční jarní dílny. Krásné výrobky si rodiče mohli prohlédnou

před třídními schůzkami.

J.V

foto viz fotogalerie Rajče.net


      

Pythagoriáda  - 22. 3. 2016

Úspěšní řešitelé školního kola se zúčastnili kola obvodního. 

Reprezentovalo nás 6 žáků a na 1. místě se umístila Sofie Zavaliani z V.A. Blahopřejeme!

I.K.


Ukázka práce kroužku „Kutil Junior“ – 21. 3. 2016

Děti z družiny byly pozvány na kroužek „Kutil Junior“, který na škole již někteří žáci navštěvují. Vedoucí kroužku děti naučil plést pomlázku, kterou si každý účastník odnesl domů. Po celou dobu naší návštěvy vládla v kroužku příjemná velikonoční atmosféra.

J.F

foto viz fotogalerie Rajče.net


Výlet ŠD – Příbram – Hornický domek, Zámek Mníšek pod Brdy – 15. 3. 2016

V místnostech starého hornického domku si děti mohly dle svého zájmu vyzkoušet zdobení vajíček voskovou technikou, pečení jidášů, výrobu ozdob z korálků i pletení pomlázek. Veselou atmosféru dotvářely písničky, které jsme si pobrukovali společně s přítomným kytaristou.

Na zámku si děti prohlédly pohádkové sklepení a vyslechly pověst o čertovi a zámeckém pánovi. Poté ve výtvarné dílně si každý vyzdobil hrneček. Odpoledne, i přes nepřízeň počasí, příjemně uteklo
a velikonočně nás naladilo.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net

 


Velikonoční keramická dílna v DDM – 5. 2. 2016

V keramické dílně v DDM si děti z ŠD s velkým nadšením a zaujetím  vyráběly z hlíny velikonoční stojánek na ubrousky. Krásné výrobky budou jistě ozdobou velikonočního stolu.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Masopustní karneval – 26. 2. 2016

Již tradiční zábavné odpoledne plné masek a tanečního reje ukončilo školní období před jarními prázdninami. Opět byly vyhlášeny nejhezčí masky a každý účastník dostal malou odměnu.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net

© ZŠ Podbělohorská