Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720


tel.:
+ 420 257 211 633

email:
zs.podbelohorska@educ.cz

IČ 69781885

 


Aktuálně 

     Dne 22. 3. 2018 od 17.15 hod. proběhnou v hlavní budově školy 

     (v den třídních schůzek) volby do školské rady.

     Navrhovaní kandidáti z řad rodičů jsou:

      Košina Vítězslav, Ing., 43 let, IT architekt, otec žáků z II.B a IV.B

     Poupě Eva, 37 let, reklama a marketing, matka žáka z I.B

     Slováková Tereza, 40 let, v domácnosti, matka žáka z I.A

     Soukeníková Lucie, 40 let, podnikatelka, matka žáků z I.A a III.A

     

_____________________________________________________________________________

Den otevřených dveří – 21. 3. 2018

    8.00 – 10.00 – návštěva výuky v I. třídách (pavilon školy)

    15.00 – 17.00 – prohlídka školy, informace, dotazy,…

    od 17.00 – informativní schůzka se zájemci o naši školu (v pavilonu školy)

                    pro děti bude zajištěn program
         ______________________________________________________________

Beseda s myslivcem - ŠD 15. 2. 2018

Pro úspěch v loňském roce se i letos děti sešly s panem myslivcem na besedě
o ochraně přírody, chování v přírodě a životě v lese.

foto viz fotogalerie Rajče.net.

            ___________________________________________________________


Barevný týden - Olympiáda

V týdnu od 12. do 16. 2. proběhl na naší škole projekt "Barevný týden", jehož cílem bylo oživení běžných školních dnů a podpora našich olympioniků. Na každý den byla vyhlášena jedna barva olympijského kruhu a s ní spojený kontinent. Všechny děti i učitelé se snažili přijít do školy oblečeni v této barvě:
pondělí - červená - Amerika
úterý - žlutá - Asie
středa - modrá - Evropa
čtvrtek - černá - Afrika
pátek - zelená - Austrálie

foto viz Fotogalerie Rajče.net
      __________________________________________________________________________________


Filmová fantazie

Jako každý rok se žáci naší školy zúčastnili již 8. rodníku výtvarné soutěže "Filmová fantazie" Cenu odborné poroty obdržela Taisiya Preobrazhenskaya za práci s názvem Podzimní tanec. Hlasováním veřejnosti na internetu se umístila na 1. místě Anna Prokopová s prací Píseň smutku a 2. místo získala Maria Belokopytova za práci s názvem Hatsune Miku.
Vernisáž přihlášených prací se uskuteční 14. února 2018 od 17.00 v Galerii Barrandov, kde si výherci převezmou ocenění.   _____________________________________________________________________________________


Turnaj ve vybíjené - 25. a 29. 1. 2018

Žáci z naší školy se v lednu zúčastnili, v rámci soutěže Poprask, turnaje ve vybíjené. Chlapci bojovali v soutěži mezi deseti školami z Prahy 5, dívky si poměřovaly své síly mezi devíti školami. Oba týmy přivezly ze školy na Barrandově krásné a hlavně zasloužené I. místo. Z výsledků jsme všichni měli radost dvojnásobnou, protože naše děti mohou trénovat jen v nevelké školní tělocvičně. Všechny děti hrály srdcem, s elánem a s nasazení v rámci našeho hesla "Jeden za všechny, všichni za jednoho".
Oba týmy poprvé postoupily do celopražského kola - v květnu nám držte palce.     __________________________________________________________________________________


Obvodní kolo matematické olympiády - 24. 1. 2018

24. 1. se tři úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády z V. tříd zúčastnili obvodního kola na ZŠ Chaplinovo nám. na Barrandově. V soutěži se jim dařilo a umístili se na předních místech. Blahopřejeme!

__________________________________________________________

Divadelní představení v ZUŠ – 18. 1. 2018

Děti z dramatického kroužku při ZUŠ Pod Klikovkou pro nás připravily krátké představení. Všichni se dobře bavili při vtipných scénkách, písničkách, básničkách a nechyběla ani pohádka. Těšíme se na další pozvání.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_____________________________________________________________

Celopražský florbalový turnaj škol - 16. 12. 2017

V sobotu 16. 12. 2017 se konal celopražský florbalový turnaj škol. Naše děti 
z florbalového kroužku získaly díky skvělé týmové práci stříbrnou medaili 
v kategorii mini I. - II. třídy a naprosto úžasně reprezentovaly naší školu. 

Děkujeme!

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_________________________________________________________________________________________

xTurnaj České florbalové asociace - 7. 12. 2017

Dnes se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve florbale a umístili se na krásném čtvrtém místě. Blahopřejeme!

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_________________________________________________________________________________________

Rozsvícení vánočního stromečku + Mikulášská nadílka – 4. a 5. 12. 2017

Tento týden jsme s prvňáčky rozsvítili vánoční stromeček. 

V úterý nás navštívili Mikuláš s anděly a čerty a odpoledne si našli cestu i k dětem na družinovou diskotéku. Odpoledne plné písniček, tance i nadílky si děti příjemně užily.


Foto viz fotogalerie Rajče.net

_________________________________________________________________________________________

Advent - čas očekávání a her - ŠD - 1. 12. 2017

V pátek 1. 12. od 13.30 do 15.15 proběhly v ŠD ve spolupráci s DDM Praha 5 adventní dílny.

foto viz Fotogalerie Rajče.net
_________________________________________________________________________________________

Medové snídaně s Ministerstvem zemědělství -  23. a 24. 11. 2017

Medové snídaně letos proběhly i na naší škole a zúčastnili se jich žáci z II. – V. tříd. Děti v rámci projektu dostaly v jídelně k snídani chléb s máslem a medem. Během snídaně absolvovaly zábavně-naučnou přednášku, kterou zajišťují odborníci z řad Českého svazu včelařů. Cílem bylo podporovat zdravý životní styl, do něhož snídaně jednoznačně patří, propagovat kvalitní potraviny, především med, jako potravinu přírodního charakteru, informovat o včelařství, jako samostatném profesionálním oboru, a o významu chovu včel pro zemědělství a zachování biodiverzity krajiny.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_________________________________________________________________________________________

Divadýlko Z Pytlíčku – ŠD – 21. 11. 2017

Děti prožily krásné listopadové odpoledne v pohádkovém světě. Příběh „Ham, ham“ je zavedl na louku plnou květin a broučků, jejichž život narušila velká hladová housenka. Děj byl napínavý, s dobrým koncem a plný veselých písniček.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

   ______________________________________________________________________________________

Vánoční keramické dílny v DDM Praha 5 – ŠD – 10. 11. 2017

I letos se zájemci ze školní družiny vydali s p. vychovatelkami do keramické dílny
v DDM Praha 5. Vytvořili si zde krásné vánoční překvapení.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

__________________________________________________________________

 

Vánoční dílny

Vánoční dílny proběhly 15. 11. 2017.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

________________________________________________________________________________________

Lampiónový průvod – 9. 11. 2017

Ve čtvrtek se konal Svatomartinský lampiónový průvod...

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_________________________________________________________________________________________

Matematická soutěž – tým LEVHARTI - 19. 10. 2017

Ve čtvrtek se čtyři naši žáci ze III., IV. a V. třídy vypravili na soutěž „Matematický proud“ na Gymnáziu Christiana Dopplera. Plnili logické a matematické úkoly, všem ostatním devatenácti soutěžním týmům vypálili rybník a vyhráli. Takový úspěch máme poprvé a našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme.

I.K.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_________________________________________________________________________________________

Slavnosti škol Prahy 5 – 7. 10. 2017

Naši žáci vystoupili na prvním ročníku „Slavností škol Prahy 5“. Vystoupení mělo velký úspěch. Dětem děkujeme za reprezentaci školy a p. učitelkám Z. Pešíkové, E. Arnoldové a T. Haklové za přípravu.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_________________________________________________________________________________________

Svatováclavská pouť - 7. 10. 2017

Tradiční "Svatováclavská pouť" patří již neodmyslitelně k podzimním aktivitám naší školy. I přes nepřízeň počasí se letos opět vydařila.

foto viz fotogalerie Rajče.net
________________________________________________________________________________________

3. ročník Podbělohorské olympiády – 22. 9. 2017

Olympiáda začala svátečním ceremoniálem, olympijskou hymnou, štafetou a zapálením olympijského ohně. Ten plál po celou dobu her. Návštěva „řecké bohyně“ dětem nastínila historii olympijských her a motivovala je ke sportovním výkonům. Děti byly  rozděleny do jednotlivých kategoriích a měly šanci si během dopoledne vyzkoušet různé sportovní, ale i rozumové aktivity.

V pondělí se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení. Nejlepší sportovci byli odměněni diplomem a medailí. Někteří vystoupili na stupně vítězů i několikrát.

Akce se konala na hřišti a zahradě naší školy, protože náš oblíbený „Olympijský stadion Okrouhlík“ je od jara uzavřen. V letošním roce zajištění a podporu poskytl Dům dětí a mládeže Praha 5.

Podbělohorská olympiáda se opět setkala s kladným ohlasem a to nejen u dětí, ale i u rodičovské veřejnosti.

foto viz fotogalerie Rajče.net

________________________________________________________________________________________

Kurzy 1. pomoci pro děti – 20., 21. 9. 2017

Ve středu a ve čtvrtek 20. a 21. 9. se žáci II. – V. tříd seznámili se základy 1. pomoci v rámci zdravotnického kurzu od společnosti „Zdravotníci, s.r.o.“ Děti se naučily ošetřovat raněného, resuscitovat člověka v bezvědomí, seznámily se s vybavením sanitky a pochopily, že i jejich malé ruce mohou zachránit lidský život.

foto viz fotogalerie Rajče.net

_______________________________________________________________________________________ 

 

Přespolní běh + štafeta – 20. 9. 2017

Ve středu 20. 9. se dvacet dětí z naší školy zúčastnilo přespolního běhu a poprvé letos pořádaného štafetového poháru. Nově běhali i žáci ze II. – III. tříd (1. kategorie) a IV. a V. tříd (2. kategorie).

V 1. kategorii získali dívky 3. místo a chlapci 2. místo

Ve 2. kategorii získali dívky 3. místo a chlapci také 3. místo.

Ve štafetovém poháru naše družstvo získalo stříbrnou medaili.


foto viz votogalerie Rajče.net

_________________________________________________________________________________________

Rozloučení s páťáky – červen 2017

20. a 27. 6. 2017 se žáci V. tříd rozloučili u táborového ohně s naší školou. 

Opekli si buřty již v upomínkových tričkách s logem školy a někteří 

ve škole i přespali.

Během roku nás úspěšně reprezentovali ve vědomostních i sportovních soutěžích:

Matematický klokan – 1. místo v celostátním kole

Pythagoriáda – 6. a 8. místo v obvodním kole

Matematická olympiáda

Hrátky s počítačem

Recitační soutěž

Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu

Atletický trojboj – 3. místo + štafeta – 3. místo

Pohár Poprask – vybíjená – dívky 3. místo

 – stolní tenis – dívky 3. místo

 

Všem našim „absolventům“ přejeme hodně zdaru a štěstí na gymnáziích i školách

II. stupně.


________________________________________________________________________________________


Zahradní pouť v ŠD – 13.6. 2017

V úterý 13. 6. proběhla zahradní pouť, která má již svou tradici. Děti se na ni vždy velmi těší, neboť je symbolem blížícího se konce školního roku. Děti nadšeně soutěžily, sluníčko hřálo a těšíme se zase za rok……

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.net
_______________________________________________________________________________________

Gratulujeme Elišce Kolářové z V.B k 1. místu v celostátním kole Matematického klokana!!!

J.K.

__________________________________________________________________________________

Dopravní soutěž ŠD

Duben – „měsíc bezpečnosti“, a proto se tradičně na škole konala dopravní soutěž. Děti si procvičily pravidla silničního provozu: řešily testy, poznávaly dopravní značky a každý si vyzkoušel jízdu zručnosti na koloběžce. Všechny tyto aktivity vedou děti k bezpečnému chování v silničním provozu. Soutěž vyvrcholila slavnostním vyhlášením výsledků a předáním diplomů.

J.F

Foto viz fotogalerie Rajče.net


________________________________________________________________________________________

Divadýlko Z Pytlíčku - ŠD -  31. 3. 2017

Pohádka O princezně Mlsalce zavedla děti na zámek i do chudé chalupy v jednom království.

Děti se dobře bavily nad vtipnými dialogy a veselými písničkami. Ústřední písničku se děti rychle 

naučily a s radostí si ji na závěr zazpívaly.

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


________________________________________________________________________________________

                         

Běh Klamovkou – 12. 4. 2017

V případě příznivého počasí bude ve středu 12. 4. běh Klamovkou. Děti budou mít sportovní oblečení a obuv.


________________________________________________________________________________________


Masopustní karneval - ŠD - 3. 3. 2017

Dětmi velmi oblíbená akce na kterou se každoročně těší. Děti i rodiče si dali velkou práci s přípravou nejrůznějších nápaditých masek. Ani paní vychovatelky se nenechaly zahanbit. Celý karnevalový rej jsme si všichni moc užili a každý obdržel drobnou odměnu.

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

________________________________________________________________________________________

Fotbalový turnaj - I. a II. třídy

23. 2. 2017 se chlapci z I. a II. tříd zúčastnili již 7. ročníku oblíbeného fotbalového turnaje pro nejmenší. Tentokrát byli úspěšní, vyhráli celou skukpinu a ve finále prohráli  o jedinou branku. Jako finalisti pak postoupili do semifinále mezi osm nejlepších družstev z Prahy, které se konalo ve středu 1. 3. 2017 v hale Motorletu
v Praze - Radlicích. Sice už nepostoupili, ale stejně dokázali hrát nadšeně, obětavě a hlavně pod heslem: "Jeden za všechny, všichni za jednoho".


Z.P

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_______________________________________________________________________________________


Jarní keramické dílny v DDM Praha 5 - ŠD - 24. 2. 2017

Opět jsme se vydali do keramické dílny v DDM. Tentokrát si žáci vyrobili krásné kasičky. Fantazie dětí byla veliká, ale motivy zvířátek převládaly.

J.F
Foto viz fotogalerie Rajče.net


_______________________________________________________________________________________

Školní kolo v recitaci - 22. 2. 2017

Ve středu 22. 2.  proběhlo školní kolo v recitaci, kterého se zúčastnilo 28 žáků
z II. - V. tříd. Do obvodního kola přehlídky dětských recitátorů postupují Valérie Lamačová ze II. A, Jakub Kolář ze III. A, Vanda Čulíková z V.A a Antonín Fišer
z V.B. Výhercům blahopřejeme a budeme jim držet palce.

E.A.

Nové informace po obvodním kole: Jakub Kolář postoupil do krajského kola a Antonín Fišer obdržel ocenění poroty.

_______________________________________________________________________________________

Jízda parním vláčkem - 17. 2. 2017

V rámci Dnů Prahy 5 se žáci naší školy projeli historickým parním vláčkem do Řeporyj. I přes nepříznivé počasí to byl velký zážitek.

J.V.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_______________________________________________________________________________________

Divadelní představení v ZUŠ Pod Klikovkou – 17. 2. 2017

Děti ze školní družiny navštívily divadelní představení, které pro ně připravili žáci dramatického kroužku Základní umělecké školy Na Popelce. V programu plném písniček a veršů nechyběla ani pohádka a dokonce i skotská báje. Představení se setkalo s velkým úspěchem.

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_______________________________________________________________________________________

Preventivní triky k použití elektriky – 7. 2. 2017 – ŠD

Program zábavnou formou děti poučil o bezpečnosti při používání „elektriky“. Děti zaujal a po celou dobu ho nadšeně sledovaly. Aktivně se do děje zapojovaly v soutěžích i při zpěvu. Celý program proběhl v příjemné atmosféře a moc se nám všem líbil.

J.F.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net
_______________________________________________________________________________________

Návštěva Pražského hradu – 6. 2. 2017

Dne 6. 2. 2017 si II. B zážitkově zopakovala učivo prvouky návštěvou Pražského hradu. Na vlastní oči děti viděly státní symboly, sídlo pana prezidenta a prohlédly si i obtížně dostupné prostory jižního křídla. Seznámily se poutavě i s historickými osobnostmi českých dějin.  Děti byly paní průvodkyní pochváleny za slušné chování, pozorné poslouchání a znalosti.

Z.Š.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net
_______________________________________________________________________________________

Bubnohraní - 30. 1. 2017

V pondělí mezi nás přišli studenti hudebního oboru bicí ze ZUŠ Na Popelce, aby nám zpestřili výuku a předvedli svoje umění. Byli mezi nimi naši současní i bývalí žáci. Jejich vystoupení se všem líbilo.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net


_______________________________________________________________________________________

Beseda na téma „Myslivost“ – 17. 1. 2017

17. ledna se uskutečnila ve školní družině očekávaná beseda s myslivcem (bývalým žákem naší školy). Byla odměnou dětem, které v podzimních měsících nasbíraly velké množství kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Zajímavé vyprávění, doprovázené obrázky, děti podnítilo k mnoha všetečným otázkám, na které pan myslivec trpělivě odpovídal. Děti z besedy odcházely s vědomím, že jejich práce se sbíráním kaštanů a žaludů byla užitečná. Všichni slíbili, že na podzim opět pomohou.

J.F.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net

__________________________________________________________

Mikuláš – 5. a 6. 12. 2016

Rok se s rokem sešel a za dětmi do školní družiny opět přišel Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Pro hodné, i ty méně hodné, měl připraveno malé překvapení. Na mikulášské diskotéce nemohl chybět ani tanec. Druhý den se konečně dočkali „páťáci“. V kostýmech Mikuláše, čertů a andělů obešli ostatní třídy i sousední mateřské školky s nadílkou.

J.F. + I.K.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

 ______________________________________________________________________________________

Divadýlko Z Pytlíčku „Rybářův štědrý den“ – ŠD – 2. 12. 2016
 

Děti prožily družinové odpoledne s pohádkou. V příběhu plném koled se vánočně naladily a rády se přidaly se svým zpěvem.

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_____________________________________________________________________________________
Advent - čas očekávání a her - ŠD - 25. 11. 2016

Díky dotaci MČ Praha 5 se v pátek 25. 11. místnosti školní družiny proměnily v tvořivé dílny. Nabídka činností byla pestrá, děti pracovaly i s jim neznámými materiály. Děti vyráběly s velkým nadšením a přemýšlely, komu udělají radost vlastnoručně vyrobeným dárkem. Celé odpoledne se vydařilo a adventní atmosféru navíc doladily vánoční koledy.

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_____________________________________________________________________________________

Tradiční vánoční dílny – 16. 11. 2016


Ve středu 16. 11.  proběhly tradiční vánoční dílny v jednotlivých třídách. 

Foto viz fotogalerie Rajče.net

____________________________________________________________________________________

Svatomartinský lampiónový průvod - 10. 11. 2016

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se od 16.30 hod. koná Svatomartinský lampiónový průvod. (16.30 hod. – divadelní představení, 17.00 hod. – průvod)Z bezpečnostních důvodů nutný lampión se žárovkou.

foto viz fotogalerie Rajče.net
_____________________________________________________________________________________

Vánoční keramické dílny v DDM  - 4. 11. 2016 

Ve spolupráci s DDM proběhla již tradiční předvánoční akce – keramické dílny. Někteří žáčci si práci s keramickou hlínou vyzkoušeli poprvé. Všichni si připravili vánoční překvapení v podobě krásného výrobku.

J.F.
Foto viz fotogalerie Rajče.net

_____________________________________________________________________________________

Sběr kaštanů a žaludů

Pro letošní školní rok jsme ukončili sběr kaštanů a žaludů. Děkujeme malým i velkým sběračům, kteří se i letos do této akce zapojili.

Pan myslivec se už těší na povídání s dětmi, které se uskuteční v lednu.

J.F.

_____________________________________________________________________________________

Svatováclavská pouť – 28. 9. 2016

Ve středu 28. září se v areálu ZŠ Podbělohorská za krásného podzimního počasí uskutečnila, již po patnácté, tradiční Svatováclavská pouť. Děti v průběhu celého odpoledne soutěžily v rozmanitých disciplínách, za které sbíraly denáry, které pak proměnily v pouťovém krámku za drobné dárky či sladkosti.

Většina dětí se společně se svými rodiči zúčastnila „Vaškova memoriálu“, kde společně soutěžili ve čtyřech disciplínách.

Soutěžící děti se mohly posílit a občerstvit párkem a pitím. Velké díky si určitě zaslouží všechny maminky, babičky, tety, které napekly velké množství výborných koláčů, zákusků a buchet, ze kterých nezbyl ani drobeček.

Pouti se zúčastnilo 345 příznivců naší školy. Děkujeme všem, kteří pomohli při realizace této akce, která se mohla uskutečnit díky dotaci MČ Praha 5. Těšíme se na další ročník. 

J.K.
Foto viz fotogalerie Rajče.net

Podbělohorská olympiáda – 21. 9. 2016

21. 9. 2016 se konal 2. ročník Podbělohorské olympiády. Hřiště Okrouhlík se proměnilo v olympijský stadion pro všechny děti ze ZŠ Podbělohorská. Nezapomněli jsme ani na sváteční ceremoniál se štafetou s nejlepšími sportovci, olympijskou hymnu a zapálení olympijského ohně. Děti měly šanci si během dopoledne vyzkoušet různé sportovní, ale i vědomostní aktivity. Tradičně oblíbený byl turnaj tříd ve vybíjené.

Druhý den se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení na stupních vítězů, nejlepší sportovci ve svých kategoriích byli odměněni medailemi a diplomy.

Akce se opět setkala s kladným ohlasem, nejen u dětí, ale i rodičovské veřejnosti. Naše poděkování proto patří i MČ Praha, která akci dotovala.

Z.P.
Foto viz fotogalerie Rajče.net

____________________________________________________________
                                   

Síň slávy českého hokeje - červen 2016

Díky akci  "Praha - hokejové město" se sedm tříd naší školy podívalo zadarmo do "Síně slávy českého hokeje". Děti si zastřílely na brankáře, zahrály si hokej a s napětím poslouchaly vyprávění p. Zajíce o historii a vzniku hokeje. S dotazy se obracely na Martina Procházku. Na závěr si holky i kluci zasoutěžili a hurá zpátky do školy. Moc děkujeme za skvělý zážitek.

I.K.

foto viz Fotogalerie rajče.net

_____________________________________________________________________________________

Zahradní pouť v ŠD - 23. 6. 2016

Zahradní pouť je dětmi oblíbená akce školní družiny, která má již své stálé místo na konci školního roku. Všichni jsme prožili krásné odpoledne.

J.F.

foto viz Fotogalerie Rajče.net

_____________________________________________________________________________________
Výlet ŠD - ZOO Chleby, Poděbrady - 14. 6. 2016

V úterý odpoledne se plný autobus dětí ze školní družiny vydal na výlet do ZOO v Chlebech. Všechna zvířata se dětem líbila, ale hry opic pozorovaly nejdéle. Vyhlídková plavba parníkem po Labi v Poděbradech byla krásnou tečkou celého výletu, během kterého nás provázelo sluníčko.

J.F.

foto viz Fotogalerie Rajče.net


_____________________________________________________________________________________

Vystoupení kroužku aerobic - 8. 6. 2016

Vedoucí kroužku aerobic Tamara Bolečková připravila s dětmi krátké vystoupení pro kamarády, rodiče a další příznivce. Jejich elán přilákal na hřiště i ostatní děti a dokonce i některé paní učitelky.

J.F.

Foto viz Fotogalerie Rajče.net
___________________________________________________________________

I. B a IV. A na škole v přírodě - Albrechtice nad Vltavou - 16. - 23. 5. 2016

I když děti z I. B nemohly vyjet na školu v přírodě se svojí paní učitelkou, přesto si užily se spolužáky ze IV. A týden plný zážitků a překvapení. Duch Píseckých hor jim připravil spoustu her a soutěží. Sluníčko děti doprovázelo i na výlet do Zeměráje. U stolu hojnosti proběhlo slavnostní vyhlášení výsleků všech soutěží a her, čímž vyvrcholila škola v přírodě, která se vydařila a budeme na ni rádi vzpomínat.

J.F.
___________________________________________________________________________________
Výlet za Karlem IV. - 10. 5. 2016

V úterý 10. 5. se žáci I. B a IV.A vypravili na zámek Stránov u Mladé Boleslavi za králem a císařem Karlem IV. Dozvěděli se spoustu zajímavostí ze života i doby Karla IV. A protože nám i počasí přálo, tak se výlet vydařil.

J.V.

Foto viz fotogalerie Rajče.netMatematické putování - 4. 5. 2016

Pětičlený tým žáků IV. a V. ročníků s názvem "Levharti", se úspěšně zúčastnil matematické soutěže na Pedagogické fakultě. Téma letošního ročníku znělo "Filmoví producenti".

I.K.
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků - 22. 6. 2016

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat ve středu 22. 6. 2016 od 17.00 hod. v pavilonu I. tříd.

J.V.


Termíny ŠvP  

         Třída                          Datum                             Adresa

III.B + IV.B

 

 

 

 

9. 5. – 16. 5. 2016

 

RS Nová Louka

Albrechtice nad Vltavou č. 170

398 16

I.B, IV.A

 

 

 

 

16. 5. – 23. 5. 2016

 

RS Nová Louka

Albrechtice nad Vltavou č. 170

398 16

V.A, V.B

 

 

 

 

20. 5. – 27. 5. 2016

 

Pension Radvanice

Radvanice 170

542 12 Trutnov

I.A, II. A

 

 

 

 

27. 5. – 2. 6. 2016

 

Pension Brada

Brada 7

506 01 pošta Jičín

III.A, II.B

 

 

 

 

3. 6. – 10. 6. 2016

 

 

Lesní Pension Kobylnice

Kobylnice 48

382 78 Lipno nad VltavouDopravní soutěž – 19. a 21. 4. 2016  

V areálu školy proběhla již tradiční dopravní soutěž v rámci dubna – měsíce bezpečnosti. 
Děti prokázaly svou šikovnost v jízdě zručnosti na koloběžce a vědomosti v pravidlech 
silničního provozu (povinná výbava cyklistů, bezpečnost na komunikacích). 
Na závěr nechybělo slavnostní vyhlášení vítězů.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.netKeramické dílny  – 15. 4. 2016

Zájemci z řad dětí navštívili keramickou dílnu v DMM Praha 5 a opět si vyzkoušeli práci s hlínou. 
Výsledek jejich snažení bude jistě milým překvapením pro maminky k jejich květnovému svátku.

J.F

foto viz fotogalerie Rajče.net


Divadýlko Z Pytlíčku – „O drakovi“– 8. 4. 2016

Děti z ŠD prožily krásné odpoledne s pohádkou „O drakovi“, který hledal nevěstu. Děti šly světem s ním 
a zároveň se naučily pěknou písničku.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net
Příměstský sportovní tábor na ZŠ Santoška

Příměstský sportovní tábor pro děti od 7 do 15 let je pořádaný společností SEEC ve spolupráci 
se ZŠ a MŠ Santoška.

Termín příměstského tábora: 11. – 15. července 2016 (pondělí až pátek, 8:30 – 16:30 hodin)

Místo konání: ZŠ a MŠ Santoška, U Santošky 1/1007, Praha 5 – Smíchov

Cena: 1650 Kč zahrnuje oběd, pitný režim, vstupy, sportovní aktivity pod vedením kvalifikovaných 
instruktorů.

Přihlášky na: goo.gl/GJDHST.  Jarní dílny - 31. 3. 2016

Ve čtvrtek 31. 3. jsme pořádali tradiční jarní dílny. Krásné výrobky si rodiče mohli prohlédnou

před třídními schůzkami.

J.V

foto viz fotogalerie Rajče.net

       


Na naší škole bude v létě probíhat příměstský tábor VĚDECKÉ LÉTO 

v termínu od 15.8. do 19.8.2016 Více informací a přihlášky na

 http://www.vedanasbavi.cz/primestske-tabory.php

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na otevřenou hodinu angličtiny, která se bude konat 

v pravidelném čase 22. dubna 2016. 

Přijďte se podívat, jak se děti v kurzech angličtiny učí, jak se jim vede 

a jak je angličtina baví.

Věříme, že se Vám bude otevřená hodina líbit a těšíme se na Vaše případné ohlasy!

 

Wattsenglish


Pythagoriáda  - 22. 3. 2016

Úspěšní řešitelé školního kola se zúčastnili kola obvodního. 

Reprezentovalo nás 6 žáků a na 1. místě se umístila Sofie Zavaliani z V.A. Blahopřejeme!

I.K.Ukázka práce kroužku „Kutil Junior“ – 21. 3. 2016

Děti z družiny byly pozvány na kroužek „Kutil Junior“, který na škole již někteří žáci navštěvují. Vedoucí kroužku děti naučil plést pomlázku, kterou si každý účastník odnesl domů. Po celou dobu naší návštěvy vládla v kroužku příjemná velikonoční atmosféra.

J.F

foto viz fotogalerie Rajče.net


 

Výlet ŠD – Příbram – Hornický domek, Zámek Mníšek pod Brdy – 15. 3. 2016

 

V místnostech starého hornického domku si děti mohly dle svého zájmu vyzkoušet zdobení vajíček voskovou technikou, pečení jidášů, výrobu ozdob z korálků i pletení pomlázek. Veselou atmosféru dotvářely písničky, které jsme si pobrukovali společně s přítomným kytaristou.

Na zámku si děti prohlédly pohádkové sklepení a vyslechly pověst o čertovi a zámeckém pánovi. Poté ve výtvarné dílně si každý vyzdobil hrneček. Odpoledne, i přes nepřízeň počasí, příjemně uteklo a velikonočně nás naladilo.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net

 


Velikonoční keramická dílna v DDM – 5. 2. 2016

V keramické dílně v DDM si děti z ŠD s velkým nadšením a zaujetím  vyráběly z hlíny velikonoční stojánek 
na ubrousky. Krásné výrobky budou jistě ozdobou velikonočního stolu.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Masopustní karneval – 26. 2. 2016

Již tradiční zábavné odpoledne plné masek a tanečního reje ukončilo školní období před jarními prázdninami. Opět byly vyhlášeny nejhezčí masky a každý účastník dostal malou odměnu.

J.F.

 foto viz fotogalerie Rajče.net

© ZŠ Podbělohorská