Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace

tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

 

Školní jídelna

V listopadu nás čeká překvapení ve školní výdejně – opět bude zahájen výběr 

ze dvou jídel – vždy v úterý a ve čtvrtek!


Informace ke stravování ve školním roce 2021/2022:                                   

Vážení rodiče, pokud chcete, aby Vaše dítě již ve středu 1. 9. 2021 mělo zajištěn oběd, nezapomeňte ho přihlásit. Žáci od II. do V. tříd jsou předběžně přihlášeni k odběru obědů až od čtvrtka 2. 9. 2021. Variabilní symbol zůstává stejný, jako v červnu loňského školního roku. Nezapomeňte si změnit výši stravného:

 I.  kategorie (6-10 let)        30,- Kč/oběd      660,- Kč

II. kategorie (11-14 let)       32,- Kč/oběd      704,- Kč

Žáci I. tříd jsou ke stravování přihlášeni dle přihlášky ke stravování, kterou rodiče vyplnili na třídní schůzce v červnu. Žáci, jejichž rodiče na této schůzce nebyli, jsou přihlášeni od pátku 3. 9., kdy je vyučování do 11.45 hod.

Pokyny k platbě s variabilním symbolem a výší stravného obdržíte na první třídní schůzce, která se koná 1. 9. od 17.00 hod., kde bude vybrán i poplatek za čip ve výši 130,- Kč.

Případné dotazy směřujte na p. Vocelku - 731 485 166

                        nebo na A. Dvořákovou - 774 115 292

 


Dodavatelem obědů je jídelna při MŠ Pod Lipkami.

kontakt: Luděk Vocelka

e-mail:   kuchyne.podlipkami@seznam.cz

telefon:  731 485 166


Informace ke stravování

Strava je k nám dovážena ze ŠJ Pod Lipkami 5, Praha 5. Jídelníček bude sestavován nadále tak, aby splňoval výživové normy žáků stravujících se v základní škole dle vyhlášky 107/2004.

Cena za oběd (podle věkových kategorií) - od 1. 4. 2019

  I.  kategorie (6-10let)                                                    27,- Kč/oběd

  II. kategorie (11-14let)                                                  29,- Kč/oběd
      (při dosažení věku během školního roku, tj. od 1.9.20 - 31.8.2021)

Obědy je nutno zaplatit vždy nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Platí se předem (tj. na září ihned po začátku školního roku, říjen nejpozději do 20. září, atd.).  Žáci a zaměstnanci ZŠ jsou po připsání platby automaticky systémem přihlášeni na celý měsíc dopředu dle stravovacích dnů.

Způsoby platby:

·                     formou trvalého příkazu či vkladem na č. účtu 115-774290267/0100 (KB a.s.)

·                     ve výjimečných případech je možné zaplatit hotově v kanceláři ZŠ

Pro správné připsání platby je potřeba vždy uvádět variabilní symbol! Ten je shodný s evidenčním číslem strávníka v informačním systému a každý strávník jej včas obdrží.

Částka k platbě na měsíc:

              I. kategorie        594,- Kč

             II. kategorie       638,- Kč

Pro vaše pohodlí jsme pro vás připravili komfortní internetovou aplikaci pro objednávání a odhlašování stravy. V aplikaci najdete také jídelníček na 14 dní dopředu. V sekci Návod k používání internetové aplikace najdete v části Podrobné informace.

Doporučujeme všem strávníkům používat aplikaci co nejvíce. Vyhnete se tak zbytečným telefonátům a možným lidským chybám.

Změny menu lze provádět nejpozději 3 dny před výdejním dnem do 13:30, jinak je automaticky vydáváno menu č. 1.  Odhlášení lze provádět na internetu vždy do 13:30 na den následující. Pokud si stravu nestihnete včas odhlásit, je první den nemoci možné si oběd vyzvednout od 11:30 hod. v naší škole. Neodhlášené obědy jsou započítány jako odebrané a tudíž musí být uhrazeny. Ve výjimečných případech je možné dítě odhlásit v ZŠ (den předem do 13:30 hodin) na telefonu paní A. Dvořákové, tel: 774 115 292, popřípadě ve školní kuchyni u pana L. Vocelky, tel.: 731 485 166. Později nebude možné stravu zrušit, ale rodič má možnost si zaplacený oběd první den nepřítomnosti odnést. Stravné se vyúčtovává zpravidla jednou za rok, vždy na začátku července  jsou přeplatky vraceny na účet, ze kterého platba přichází.

Aktuální jídelníček najdete zde:              

Aktuální jídelníček

Přihlásit se můžete zde:                       

Přihlášení do systému


Návod k používání internetové aplikace pro objednávání stravy

Vážení strávníci, vážení rodiče a zákonní zástupci naší školy,

od 1. září 2015 jsme pro vás připravili nový stravovací systém. Tento systém Vám umožní pohodlně provádět přihlášky, odhlášky a změny odběru stravy ve školní jídelně pomocí aplikace na internetu. Samozřejmostí je použití aplikací pro mobilní telefony (Android a IPhone a ostatní). Na webových stránkách naší školy také najdete vždy aktuální jídelníček na 14 dní dopředu. Na jídelníčku i v objednávkách jednotlivých strávníků pro Vás uvádíme alergeny, včetně stručného popisu skladby jídla, pokud tato skladba nevyplývá z jeho názvu. Od druhého týdne budeme do jídelníčku zařazovat každé úterý a čtvrtek dva druhy jídla. 

Výdej stravy:

Výdej stravy je možný pomocí čipu po jeho přiložení k výdejnímu terminálu. Čip obdrží každý strávník spolu s přihlašovacími údaji na webové rozhraní (jméno a heslo). Cena čipu činí 130,- Kč a bude uhrazena hotově v kanceláři školy při vyzvednutí obálky.

Placení obědů:

Vždy nejpozději k 20. dni v měsíci na měsíc následující (př.: do 20. října na měsíc listopad)!

Výjimkou je měsíc září, kdy platbu na září je třeba uhradit co nejdříve po obdržení platebních údajů a variabilního symbolu strávníka (v září tedy platíte dvakrát).

· Bankovním převodem na účet vývařovny Pod Lipkami, Praha 5, č.ú.:115-774290267/0100

             · Hotově v kanceláři naší školy

Upozornění:  Strávníci ZŠ jsou  přihlášeni automaticky (po zaplacení) na měsíc dopředu a mají možnost si stravu odhlásit dle uvážení.  Změny menu lze provádět nejpozději 3 dny před výdejním dnem do 13:30, jinak je automaticky vydáváno menu č. 1.  Odhlášení lze provádět na internetu vždy do 13:30 na den následující. Pokud si stravu nestihnete včas odhlásit, je první den nemoci možné si oběd vyzvednout od 11:30 hod. v naší škole. Neodhlášené obědy jsou započítány jako odebrané a tudíž musí být uhrazeny. Ve výjimečných případech je možné dítě odhlásit za stejných podmínek (den předem  do 13:30 hodin) v ZŠ, na telefonu paní A. Dvořákové, tel.: 774 115 292 nebo v kuchyni u pana L. Vocelky, tel: 731 485 166.

Prohlížení jídelníčku: Na webu školy v sekci Informace pro rodiče a dále Školní jídelna najdete položku Aktuální jídelníček. Po kliknutí se vám zobrazí aktuální jídelní lístek naší školy. Jídelníček je společný pro MŠ i ZŠ. Strávníci ZŠ mohou pokračovat odkazem Přihlášení do systému, kde lze provádět odhlášky a změny menu, atd. Číslo naší jídelny je již předvyplněné. Při prvním přihlášení vyplníte položku uživatele, tj. Vaše evidenční číslo, dále vyplníte přidělené heslo pro první přihlášení, které obdržíte od hospodářky školy.

Po prvním přihlášení doporučujeme v menu nastavení provést tyto změny:

         · Změnit si heslo, zadat vlastní.

           · Vyplnit e-mailovou adresu kam chcete zasílat zprávy z jídelny.

           · Vpravo změnit zprávy, o které nemáte zájem, označené vám budou systémem posílány automaticky.

            Jakékoliv změny potvrďte pomocí zeleného tlačítka ODESLAT!!!

Na kartě OBJEDNÁVKY lze provádět odhlášení, změny a přihlášení stravy. Nezapomeňte potvrdit zeleným tlačítkem ODESLAT. V aplikaci ze vám zobrazuje:

           · Nevyzvednutá strava

           · Stav konta

             · Celkový přehled plateb po celou dobu vašeho školní docházky

             · Další zprávy ze systému pokud jste je požadovali a potvrdili v sekci NASTAVENÍ

              Podrobný návod všech funkcí najdete v sekci NÁPOVĚDA.

 

Děkuji a přeji vám příjemnou práci s novým systémem.


Školní mléko

Každým rokem se naše škola účastní projektu "Školní mléko".  Od září 2017 mají žáci nárok 

na neochucené mléko a mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 4 ks/měsíc.

Ovoce do škol

Již od dubna 2010 využívají naši žáci nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma.

 

Hlavním realizátorem obou projektů je od září 2018 firma Bovys.


 

© ZŠ Podbělohorská