Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720


tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz
zs.podbelohorska@educ.cz

IČ 69781885

 


Základní informace

Jsme škola I. stupně 1.-5. ročník. Do areálu školy patří zahrada se školním hřištěm, pavilon I. tříd a tělocvična, vše v pěkném klidném prostředí vilové čtvrti nad parkem Klamovka. Úspěšně usilujeme o udržení rodinného charakteru malé školy, která je již v Praze pomalu ojedinělá.

 

Hlavní motto školy "Dobrý začátek vede k dobrému konci"

Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu "Dobrý začátek". Všechny směry výchovně vzdělávací práce jsou zajištěny stálými, kvalifikovanými a zkušenými pedagogy. Máme stabilní, plně aprobovaný učitelský sbor. Od 1.1.2000 jsme v právní subjektivitě. Ve škole probíhá logopedická náprava. Učitelé úzce spolupracují s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 5 a Mgr. Hájkovou, která pravidelně dochází na konzultace s p. učitelkami popř. s rodiči.

Od II. tříd povinná výuka Aj. 

Každá třída vyjíždí jednou za rok na školu v přírodě.


Projekt "Šablony II pro ZŠ Podbělohorská, Praha 5"

Projekt je spolufinacován Evropskou unií     

Z této dotace bude hrazeno:

  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektové dny mimo školu a mimo ŠD
  • Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Školní asistent - personální podpora ŠD

    Projekt je rozvíjen v období 2019 - 2021


Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Jitka Vlčková
Zástupkyně ředitelky školy:  Mgr. Iva Kulhánková
Výchovný poradce: Mgr. Barbora Kuznická
Hospodářka školy: Alena Dvořáková

 

Seznam členů školské rady:

za pedagogy Mgr. Marie Štolcová
  Mgr. Marie Martinovská
za rodiče Slováková Tereza
  Soukeníková Lucie
za MČ Praha 5 Mgr. Vít Šolle
  Bc. Lukáš Herold

 

Ekonomické ukazatele

Výroční zpráva 2018-19

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2020

Střednědobý výhled 2020-2021

Střednědobý výhled 2021-2022

  

Školní vzdělávací program

ŠVP - školy

ŠVP - školní družiny

 

 

© ZŠ Podbělohorská