Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace


email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

EduPage

 

.

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení. Informace o Vašich právech a problematice oblasti ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení - poučení o zpracování osobních údajů zde .

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Identifikační údaje správce

Název: Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720

Sídlo: Podbělohorská 26/720, 150 00 Praha 5

Zastoupena: Mgr. Martinem  Krupou

IČO: 69781885

DIČ: --

Tel: 257 211 633

ID datové schránky: wvsub7w

Elektronická podatelna: --

Webové stránky: www.podbelohorska.cz

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lucie Kolářová

Tel.: +420 257 000 844

Email: poverenec@praha5.cz

 

Adresa pro osobní jednání:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15, 150 22  Praha 5, kancelář č. 209

 

 

 

© ZŠ Podbělohorská