Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace


email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

EduPage

 


Dokumenty ke stažení

 

Kritérium přijímání do školní družiny
Pokyn ředitele školy k úplatě za školské služby školní družiny
Odhlášení ze školy
Kritéria přijetí do prvních tříd
Vnitřní řád školní družiny
Školní řád
Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků
Žádost o přijetí na školu - přestup
Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o uvolnění ze školní družiny

 

 

© ZŠ Podbělohorská