Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace

tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

 


Družina

PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Žáci 1. a 2. ročníků, kteří jsou přihlášeni v letošním školním roce do ŠD, budou dostávat předběžné přihlášky.
Rodičům žáků letošních 3. a 4. ročníků připomínáme, že v případě zájmu o přijetí do ŠD je nutné podat svoji písemnou žádost.

Ve školním roce 2021/2022 budou přednostně přijímání žáci 1. - 3. ročníků.
Počet volných míst pro žáky budoucích 4. - 5. ročníků bude znám během prvních dvou týdnů v září. Jejich přijetí probíhá na základě vlastních písemných žádostí podaných do 30. 6. 2021.

Jitka Fleková


Ve znění vyhlášky č. 423/2020 Sb. je platba za ŠD v období duben - červen 2021 stanovena takto:

jeden týden - 63,- Kč

půlka měsíce (2 týdny) – 125,- Kč

celý měsíc - 250,- Kč

Vyúčtování tedy probíhá za každý týden v daném měsíci. V případě nedoplatku Vás budeme písemně informovat v červnu o jeho úhradě. Přeplatky budeme na účet vracet v měsíci červenci.

Jitka Fleková


VELIKONOČNÍ HRA ŠD - 29. 3. 2021

Všichni soutěžící, kteří se dostavili k účasti na „velikonoční hře“, se nemohli dočkat až vyrazí s hrací kartou na trasu. Označenou cestou je vedl zajíček po okolí školy. Nešlo o rychlost, ale o to, si vycházku užít, nezabloudit a najít všechny úkoly. Vyplněnou kartu děti vítězně přinášely do cíle ke kontrole a odnesly si malou odměnu - pomlázku. Počasí všem přálo, sluníčko se na všechny jen smálo a určitě nechyběla ani radost z krásně prožitého odpoledne.

Za vychovatelky ŠD Jitka Fleková


Stanovení platby za ŠD

Ředitelka školy stanovila příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
ve školní družině na 250,- Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2015.

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školyProvoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.30 hodin. Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení. Vedoucí školní družiny je Jitka Fleková. V ostatních odděleních působí Hana Hájková, Mgr. Eva Arnoldová, Marie Širmerová, Irena Škořepová a Tamara Haklová. Školní družina bude ve školním roce 2021/2022 naplněna do max. počtu 165 dětí.


Výběr poplatku za ŠD na účet: 

19-130892369/0800 + přidělený  variabilní  symbol dítěte (stejný, jako v loňském roce)

Platbu je třeba uskutečnit do 15. 9. 2021 a můžete využít následující možnosti:

     -  1.000,- Kč (září – prosinec) 

     pokud využijete tuto možnost, je třeba do 15. 1. 2022 doplatit 1.500,- Kč 
     (leden - červen)      

  -  2.500,- Kč (září – červen) najednou na celý školní rok 


Režim pobytu ve školní družině:
11.45 - 14.00 hod - oběd + odpočinková činnost
14.00 - 15.00 hod - činnosti tělovýchovně rekreační
15.00 - 17.30 hod - zájmová činnost

Vyzvedávání dětí ze ŠD - do 14.00 hod, dále pak po 15.00 hod.

Školní družina organizuje bezplatně specializované zájmové výtvarné a tvořivé činnosti.
Obsáhlá žákovská knihovna je vedena p. Hanou Hájkovou a děti si zde mohou bezplatně zapůjčit vybrané knihy. 


ROZDĚLENÍ DĚTÍ  DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY :

PAVILONEK

I. ODDĚLENÍ ŠD:    Hana Hájková - I.A

II. ODDĚLENÍ ŠD:   Mgr. Eva Arnoldová - I.B  


HLAVNÍ BUDOVA

 III. ODDĚLENÍ ŠD: Marie Širmerová - II. B

 IV. ODDĚLENÍ ŠD: Jitka Fleková - II. A

 V. ODDĚLENÍ ŠD:  Irena Škořepová - III. A

 VI. ODDĚLENÍ ŠD: Tamara Haklová - III. B

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ MOŽNOST ZMĚN

Plán akcí ŠD 2021/2022

Bude aktualizováno dle situace.


 

© ZŠ Podbělohorská