Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720


tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz
zs.podbelohorska@educ.cz

IČ 69781885

 


Družina


Stanovení platby za ŠD

Ředitelka školy stanovila příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
ve školní družině na 250,- Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2015.


Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školyProvoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.15 hodin. Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení. Vedoucí školní družiny je Jitka Fleková. V ostatních odděleních působí Hana Hájková, Mgr. Eva Arnoldová, Marie Širmerová, Irena Škořepová a Tamara Haklová. Školní družina bude ve školním roce 2018/2019 naplněna do max. počtu 165 dětí.


Výběr poplatku za ŠD na účet: 

19-130892369/0800 + přidělený  variabilní  symbol dítěte (stejný, jako v loňském roce)

Platbu je třeba uskutečnit do 15. 9. 2019 a můžete využít následující možnosti:

     -       1.000,- Kč (září – prosinec)

     pokud využijete tuto možnost, je třeba do 15. 1. 2020 doplatit 1.500,- Kč (leden - červen)      

  -     2.500,- Kč (září – červen) najednou na celý školní rok


Režim pobytu ve školní družině:
11.45 - 14.15 hod - oběd + odpočinková činnost
14.15 - 15.15 hod - činnosti tělovýchovně rekreační
15.15 - 17.15 hod - zájmová činnost

Vyzvedávání dětí ze ŠD - do 14.15 hod, dále pak po 15.15 hod.

Školní družina organizuje bezplatně specializované zájmové výtvarné a tvořivé činnosti.
Obsáhlá žákovská knihovna je vedena p. Hanou Hájkovou a děti si zde mohou bezplatně zapůjčit vybrané knihy. 


ROZDĚLENÍ DĚTÍ  DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY :

PAVILONEK

I. ODDĚLENÍ ŠD:    Hana Hájková - I.A

II. ODDĚLENÍ ŠD:   Mgr. Eva Arnoldová - I.B


HLAVNÍ BUDOVA

 III. ODDĚLENÍ ŠD: Marie Širmerová - II. B

 IV. ODDĚLENÍ ŠD: Jitka Fleková - II. A

 V. ODDĚLENÍ ŠD:  Irena Škořepová - III. A

 VI. ODDĚLENÍ ŠD: Tamara Haklová - III. B


Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ MOŽNOST ZMĚN

Plán akcí ŠD 2019 / 2020

Plánované akce na I. pololetí:

Září a říjen

I letos budeme sbírat kaštany a žaludy. Děti budou mít radost, že pomohou zvířátkům žijícím v lese. Těm díky své snaze obohatí potravu v zimním období. Za odměnu pak na děti bude čekat zajímavé povídání s panem myslivcem.

 28. 9. -  Svatováclavská pouť

Akce má již svoji tradici a proběhne ve spolupráci se školou. Těší se na ni nejen děti, ale i jejich rodiče.

 15. 11. - VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA V DDM PRAHA 5

Děti si vyzkouší tvůrčí práci s hlínou. Každý si vyrobí svůj výrobek s vánoční tematikou, který bude jistě velkým překvapením.

 
21. 11. – Výlet – SVÍČKÁRNA ŠESTAJOVICE

Ve svíčkárně je nově vybudovaná čokoládovna. Děti uvidí celý proces výroby a zpracování čokolády. V dílničce si vyzkouší čokoládu odlít a ozdobit podle své fantazie.

 27. 11. – Výlet – VÁNOCE NA ZÁMKU LOUČEŇ

Projdeme se vánočně vyzdobeným zámkem. Při prohlídce si poslechneme zajímavé povídání o vánočních zvycích. V zámecké dílničce si děti budou moci vyrobit vánoční ozdobičku.

Prosinec – Připravujeme se na Vánoce

Budeme tvořit výrobky s vánoční tematikou a povídat si o vánočních zvycích.

 4. 12.  – Mikulášská diskotéka

Předvánoční odpoledne plné písniček, tance, soutěží, ale i neodmyslitelné Mikulášské nadílky.

 10. 12. - DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU - ,, JIŘINČINA VÁNOČKA “

Premiéra nové pohádky v repertoáru našeho oblíbeného divadla, která nás vánočně naladí. Příběh bude pro nás jedno velké překvapení.

 

 

Změna programu vyhrazena


 

© ZŠ Podbělohorská