Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720


tel.:
+ 420 257 211 633

email:
zs.podbelohorska@educ.cz

IČ 69781885

 

Pomůcky a školní potřeby pro žáky budoucích I. ročníků:

žáci dostanou:                                                 Hromadně budou zajištěny pomůcky:

- učebnice                                                                  - sešity

- pracovní sešity                                                        - lepidlo

- notýsek                                                                    - štětce                                                  

- tabulku Mája + centropen                                       - čtvrtky

- pravítko 20 cm                                                        - dětské hodiny

- pastelky voskové

- tužku trojhrannou                                            Doporučujeme koupit a připravit:

- vodové barvy                                                          - penál

- modelovací hmotu                                                  - 2 tužky č. 2

- pero Tornádo                                                           - pastelky

- kelímek s víčkem                                                     - ořezávátko

- modelovací podložku A4                                        - gumu

- malířskou paletu                                                      - nůžky (ne špičaté)

- temperové barvy                                                     - zástěrku (košili) na Vv a Pv

- ručník s poutkem

na tělocvik připravte cvičební úbor:                      - přezůvky (ne černá podrážka)

- tričko, kraťasy, tepláková souprava                        - sáček na přezůvky

- sportovní obuv (cvičky x tenisky)                           - desky na číslice a písmena

- obaly dle potřeby


Organizace školního roku 2017/2018

Začátek vyučování

4. 9. 2017 (po)

Podzimní prázdniny

26. 10. – 27. 10. 2017 (čt, pá)

Vánoční prázdniny

23. 12. – 2. 1. 2018 (so – út)

Pololetní prázdniny

2. 2. 2018 (pá)

Jarní prázdniny

5. 2. – 11. 2. 2018 (po – ne)

Velikonoční prázdniny

29. 3. – 30. 3. 2018 (čt, pá)

Konec vyučování

29. 6. 2018 (pá)

Hlavní prázdniny

2. 7. – 31. 8. 2018 (po – pá)Plán třídních schůzek - od 17.30 hod.

4. 9. 2017 – 17.00 (pouze I. třídy)

7. 9. 2017 – 17.30 (II. – V. třídy)

23. 11.  2017

18. 1. 2018

22. 3. 2018

21. 6. 2018Zápis do I. tříd

 

Informace o zápisu dětí do I. tříd:

Zápis do I. tříd pro školní rok 2018/2019 proběhne ve st 4. a ve čt 5. dubna 2018 v hlavní budově 

ZŠ Podbělohorská vždy od 13.30 - 17.30 hod.

 

Potřebné doklady:

      - Rodný list dítěte

      - Občanský průkaz zákonného zástupce

      - Doklad o trvalém pobytu/bydlišti Vašeho dítěte (např. nájemní smlouva)

      - U dětí cizí státní přiíslušnosti je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR

     Abychom Vám ušetřili čas, stáhněte si z webových stránek "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" a "Zápisní list pro školní rok 2018/2019". Oba můžete doma v klidu vyplnit a k zápisu jenom přinést. Tiskopisy odevzdáte paní učitelce, která se bude u zápisu věnovat vašemu dítěti.

Ø  Žádost o přijetí - formulář bude k dispozici ve dnech zápisu ve škole nebo v elektronické podobě zde

Ø  Zápisní list - formulář bude k dispozici ve dnech zápisu ve škole nebo v elektronické podobě zde

K zápisu se v řádném termínu dostaví i děti, které měly na rok 2017/2018 povolený odklad povinné školní docházky.

Zápis dětí, kterým bude 1. září méně než 6 let:
Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1. 9. - 31. 12. 2012 a Vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského zařízení o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházk na školní rok 2018/2019 pro Vaše dítě, je potřeba nejpozději v den zápisu podat "Žádost o odklad povinné školní docházky" spolu s povinnými dokumenty:

Ø  Žádost o odklad povinné školní docházky - formulář bude k dispozici ve dnech zápisu ve škole

            nebo v elektronické podobě zde

Ø  Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, SPC)

Ø  Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro naši školu:

Kuncova 1580/1, 150 00 Praha 5

Tel. 251 611 803, 251 613 572

 

Podmínky přijetí do prvních tříd v Základní škole Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720

Školské obvody (spádové ulice školy): http://skoly.praha-mesto.cz/Pro-verejnost/Skolske-obvody .

1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu základní školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v dané městské části.

3. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v jiné městské části hlavního města Prahy.

4. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo hlavní město Praha.

 

Poznámky: 


V případě, že počet spádových dětí s přednostním právem na přijetí přesáhne kapacitu školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. Případné losování proběhne do 30. 4. 2018, bude o něm zhotoven a zveřejněn protokol.

Kritériem pro přijetí není pořadí, v jakém byly děti zapsány.

Kapacita I. ročníků ve školním roce 2018/2019 umožňuje přijmout 56 dětí.

6. března 2018

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy

 
Registrační čísla přijatých dětí budou uvedena v sekci "Aktuálně".

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 20. 6. 2018 od 17.00 hod.

      


                                                      

                                                    
                    


Zvonění ve škole a přestávky

Dopolední vyučování:

1. hodina  8:00 -  8:45
2. hodina  8:55 -  9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 11:00 - 11:45
5. hodina 11:55 - 12:40
 

   

 

© ZŠ Podbělohorská