Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace

tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

 


Družina

Ve čtvrtek 30. 6. 2022 bude provoz ve školní družině ukončen v 16.00 hod.


Vyúčtování platby za ŠD proběhne do 30. 6. 2022.

Jitka Fleková, vedoucí ŠD


Přihlašování žáků do školní družiny pro rok 2022/2023

Žáci, kteří v letošním školním roce chodí do 1. a 2. ročníků a zároveň do ŠD, dostanou v červnu předběžné přihlášky.

Žáci, kteří letos chodí od 3. a 4. ročníků, budou přijímáni na základě písemných žádostí zákonných zástupců. Připomínáme tedy rodičům, že v případě zájmu o docházku do ŠD je nutné napsat vlastní žádost s důvody přijetí a doručit osobně či na e-mail levickova.sarka@podbelohorska.cz do 30. 6. 2022.

Ve školním roce 2022/2023 budou do ŠD přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníků. Žáci 4. – 5. ročníků budou na případná volná místa přijati na základě písemných žádostí do 15. 9. 2022.


Ve znění vyhlášky č.423/2020 sb. je platba za ŠD na měsíc prosinec stanovena

na částku ve výši 188,- Kč.

Vyúčtování proběhne na konci školního roku.


ROZDĚLENÍ DĚTÍ  DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY :

PAVILONEK

I. ODDĚLENÍ ŠD:    Hana Hájková - I.A

II. ODDĚLENÍ ŠD:   Mgr. Eva Arnoldová - I.B  


HLAVNÍ BUDOVA

 III. ODDĚLENÍ ŠD: Marie Širmerová - II. B  +  část IV. A

 IV. ODDĚLENÍ ŠD: Jitka Fleková - II. A + část IV. B, V. A

 V. ODDĚLENÍ ŠD:  Irena Škořepová - III. A + část IV. B

 VI. ODDĚLENÍ ŠD: Tamara Haklová - III. B + část IV. A, V. B

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ MOŽNOST ZMĚN

Režim pobytu ve školní družině:
11.45 - 14.00 hod - oběd + odpočinková činnost
14.00 - 15.00 hod - činnosti tělovýchovně rekreační
15.00 - 17.30 hod - zájmová činnost

Vyzvedávání dětí ze ŠD - do 14.00 hod, dále pak po 15.00 hod.

Školní družina organizuje bezplatně specializované zájmové výtvarné a tvořivé činnosti.
Obsáhlá žákovská knihovna je vedena p. Hanou Hájkovou a děti si zde mohou bezplatně zapůjčit vybrané knihy. 


Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.30 hodin. Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení. Vedoucí školní družiny je Jitka Fleková. V ostatních odděleních působí Hana Hájková, Mgr. Eva Arnoldová, Marie Širmerová, Irena Škořepová a Tamara Haklová. Školní družina bude ve školním roce 2021/2022 naplněna do max. počtu 165 dětí.


Stanovení platby za ŠD

Ředitelka školy stanovila příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
ve školní družině na 250,- Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2015.

Z investičních nákladů se hradí mimo jiné:

     -          Energie (elektřina, plyn, voda)

     -          Úklid

     -          Hygienické potřeby

     -          Vybavení knihovny

     -          Příspěvek na herní prvky

     -          Spotřební materiál


Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školyVýběr poplatku za ŠD na účet: 

19-130892369/0800 + přidělený  variabilní  symbol dítěte (stejný, jako v loňském roce)

Platbu je třeba uskutečnit do 15. 9. 2021 a můžete využít následující možnosti:

     -  1.000,- Kč (září – prosinec) 

     pokud využijete tuto možnost, je třeba do 15. 1. 2022 doplatit 1.500,- Kč 
     (leden - červen)      

  -  2.500,- Kč (září – červen) najednou na celý školní rok 
Ve znění vyhlášky č. 423/2020 Sb. je platba za ŠD stanovena takto:

jeden týden - 63,- Kč

půlka měsíce (2 týdny) – 125,- Kč

tři týdny - 188,- Kč

celý měsíc - 250,- Kč

V případě nedoplatku Vás budeme písemně informovat. Přeplatky budeme na účet vracet v měsíci červenci.

Jitka Fleková


 


 

© ZŠ Podbělohorská