Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace

tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

 


Družina

                   

Výběr poplatku za ŠD na účet: 19-130892369/0800

(nezapomeňte uvést variabilní symbol dítěte) 

Platbu je třeba uskutečnit do 15. 9. 2023 a můžete využít následující možnosti:

-              do 15. 9. 2023 zaplatit 1.000,- Kč (září – prosinec) a následně do 15. 1. 2024 doplatit 1.500,- Kč (leden – červen)

-              do 15. 9. 2023 zaplatit 2.500,- Kč (září – červen)

-              další způsob platby je třeba projednat s hospodářkou školy Alenou Dvořákovou (774 115 292)Přihlašování žáků do ŠD na školní rok 2023/2024

Žáci 1. a 2. ročníků, kteří jsou v letošním školním roce přihlášeni do ŠD, budou dostávat předběžné přihlášky (květen - červen).

V případě zájmu o přijetí do ŠD u žáků letošních 3. a 4. ročníků, musí zákonní zástupci podat písemnou žádost. Tu zašlou na e-mail: vedoucidruziny@podbelohorska.cz nebo předají vedoucí vychovatelce do 30. 6. 2023.

Ve školním roce 2023/2024 budou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníků.

Žáci 4. a 5. ročníků budou přijímáni na případná volná místa ředitelem školy na základě vlastních písemných žádosti. Počet volných míst bude znám během prvních dvou týdnů v září.

1.2.2023


ROZDĚLENÍ DĚTÍ  DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY :

PAVILONEK

I. ODDĚLENÍ ŠD:    I. A    Hana Hájková 

II. ODDĚLENÍ ŠD:   I. B    Irena Škořepová


HLAVNÍ BUDOVA

 III. ODDĚLENÍ ŠD:    II. A     Marie Širmerová 

 IV. ODDĚLENÍ ŠD:    II. B     Jitka Fleková 

 V. ODDĚLENÍ ŠD:     III. A    Mgr. Eva Arnoldová

 VI. ODDĚLENÍ ŠD:    III. B    Tamara Haklová 

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ MOŽNOST ZMĚN

Režim pobytu ve školní družině:
11.45 - 14.00 hod - oběd + odpočinková činnost
14.00 - 15.00 hod - činnosti tělovýchovně rekreační
15.00 - 17.30 hod - zájmová činnost

Vyzvedávání dětí ze ŠD - do 14.00 hod, dále pak po 15.00 hod.

Školní družina organizuje bezplatně specializované zájmové výtvarné a tvořivé činnosti.
Obsáhlá žákovská knihovna je vedena p. Hanou Hájkovou a děti si zde mohou bezplatně zapůjčit vybrané knihy. 


Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.30 hodin. Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení. Vedoucí školní družiny je Jitka Fleková. V ostatních odděleních působí Hana Hájková, Irena Škořepová, Marie Širmerová, Mgr. Eva Arnoldová a Tamara Haklová. Školní družina bude ve školním roce 2023/2024 naplněna do max. počtu 165 dětí.


Stanovení platby za ŠD

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině je stanoven na 250,- Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2015.

Z investičních nákladů se hradí mimo jiné:

      -          Energie (elektřina, plyn, voda)

      -          Úklid

      -          Hygienické potřeby

      -          Vybavení knihovny

      -          Příspěvek na herní prvky

      -          Spotřební materiál


Mgr. Martin Krupa, ředitel školy
Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Ve znění vyhlášky č. 423/2020 Sb. bude platba za ŠD stanovena takto:

jeden týden - 63,- Kč

půlka měsíce (2 týdny) – 125,- Kč

tři týdny - 188,- Kč

celý měsíc - 250,- Kč

V případě nedoplatku Vás budeme písemně informovat. Přeplatky budeme na účet vracet v měsíci červenci.

Jitka Fleková


 


 

© ZŠ Podbělohorská