Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace


email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

EduPage

 


Družina

Informace k platbě za ŠD

Rodiče žáků, kteří zaplatili na období září – prosinec 2023 (tedy 1.000,- Kč), doplatí poplatek 1.438,- Kč do 15. 1. 2023 na období leden – červen 2024.

Rodičům žáků, kteří zaplatili celý školní rok (tedy 2.500,- Kč), bude v červnu 2024 vráceno na účet 62,- Kč. Platba je krácena za měsíc únor ve znění vyhlášky
č. 423/202 Sb.

                   
ROZDĚLENÍ DĚTÍ  DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY :

PAVILONEK

I. ODDĚLENÍ ŠD:    I. A    Hana Hájková 

II. ODDĚLENÍ ŠD:   I. B    Irena Škořepová


HLAVNÍ BUDOVA

 III. ODDĚLENÍ ŠD:    II. A + část IV. A             Marie Širmerová 

 IV. ODDĚLENÍ ŠD:    II. B + část IV. B, V. B      Jitka Fleková 

 V. ODDĚLENÍ ŠD:     III. A + část IV. B             Mgr. Eva Arnoldová

 VI. ODDĚLENÍ ŠD:    III. B + část IV. A            Tamara Haklová 

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ MOŽNOST ZMĚN

Režim pobytu ve školní družině:
11.45 - 14.00 hod - oběd + odpočinková činnost
14.00 - 15.00 hod - činnosti tělovýchovně rekreační
15.00 - 17.30 hod - zájmová činnost

Vyzvedávání dětí ze ŠD - do 14.00 hod, dále pak po 15.00 hod.

Školní družina organizuje bezplatně specializované zájmové výtvarné a tvořivé činnosti.
Obsáhlá žákovská knihovna je vedena p. Hanou Hájkovou a děti si zde mohou bezplatně zapůjčit vybrané knihy. 


Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.30 hodin. Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení. Vedoucí školní družiny je Jitka Fleková. V ostatních odděleních působí Hana Hájková, Irena Škořepová, Marie Širmerová, Mgr. Eva Arnoldová a Tamara Haklová. Školní družina bude ve školním roce 2023/2024 naplněna do max. počtu 165 dětí.


Stanovení platby za ŠD

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině je stanoven na 250,- Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2015.

Z investičních nákladů se hradí mimo jiné:

      -          Energie (elektřina, plyn, voda)

      -          Úklid

      -          Hygienické potřeby

      -          Vybavení knihovny

      -          Příspěvek na herní prvky

      -          Spotřební materiál


Mgr. Martin Krupa, ředitel školy
Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Ve znění vyhlášky č. 423/2020 Sb. bude platba za ŠD stanovena takto:

jeden týden - 63,- Kč

půlka měsíce (2 týdny) – 125,- Kč

tři týdny - 188,- Kč

celý měsíc - 250,- Kč

V případě nedoplatku Vás budeme písemně informovat. Přeplatky budeme na účet vracet v měsíci červenci.

Jitka Fleková


 


 

© ZŠ Podbělohorská