Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace

tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

 


Družina

                   

Přihlašování žáků do ŠD na školní rok 2023/2024

Žáci 1. a 2. ročníků, kteří jsou v letošním školním roce přihlášeni do ŠD, budou dostávat předběžné přihlášky (květen - červen).

V případě zájmu o přijetí do ŠD u žáků letošních 3. a 4. ročníků, musí zákonní zástupci podat písemnou žádost. Tu zašlou na e-mail: vedoucidruziny@podbelohorska.cz nebo předají vedoucí vychovatelce do 30. 6. 2023.

Ve školním roce 2023/2024 budou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníků.

Žáci 4. a 5. ročníků budou přijímáni na případná volná místa ředitelem školy na základě vlastních písemných žádosti. Počet volných míst bude znám během prvních dvou týdnů v září.

1.2.2023


ROZDĚLENÍ DĚTÍ  DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY :

PAVILONEK

I. ODDĚLENÍ ŠD:    Hana Hájková - I.A

II. ODDĚLENÍ ŠD:                       - I.B  


HLAVNÍ BUDOVA

 III. ODDĚLENÍ ŠD: Marie Širmerová - II. B , V. B

 IV. ODDĚLENÍ ŠD: Jitka Fleková - II. A, IV. B (část)

 V. ODDĚLENÍ ŠD:  Mgr. Zuzana Šanderová - III. B, IV. A 

 VI. ODDĚLENÍ ŠD: Tamara Haklová - III. A, IV. B (část)

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ MOŽNOST ZMĚN

Režim pobytu ve školní družině:
11.45 - 14.00 hod - oběd + odpočinková činnost
14.00 - 15.00 hod - činnosti tělovýchovně rekreační
15.00 - 17.30 hod - zájmová činnost

Vyzvedávání dětí ze ŠD - do 14.00 hod, dále pak po 15.00 hod.

Školní družina organizuje bezplatně specializované zájmové výtvarné a tvořivé činnosti.
Obsáhlá žákovská knihovna je vedena p. Hanou Hájkovou a děti si zde mohou bezplatně zapůjčit vybrané knihy. 


Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.30 hodin. Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení. Vedoucí školní družiny je Jitka Fleková. V ostatních odděleních působí Hana Hájková, Marie Širmerová, Mgr. Zuzana Šanderová a Tamara Haklová. Školní družina bude ve školním roce 2022/2023 naplněna do max. počtu 165 dětí.


Stanovení platby za ŠD

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině je stanoven na 250,- Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2015.

Z investičních nákladů se hradí mimo jiné:

      -          Energie (elektřina, plyn, voda)

      -          Úklid

      -          Hygienické potřeby

      -          Vybavení knihovny

      -          Příspěvek na herní prvky

      -          Spotřební materiál


Mgr. Martin Krupa, ředitel školy
Výběr poplatku za ŠD na účet: 

19-130892369/0800 + přidělený  variabilní  symbol dítěte (stejný, jako v loňském roce)

Platbu je třeba uskutečnit do 15. 9. 2022 a můžete využít následující možnosti:

     -  1.000,- Kč (září – prosinec) 

     pokud využijete tuto možnost, je třeba do 15. 1. 2023 doplatit 1.500,- Kč 
     (leden - červen)      

  -  2.500,- Kč (září – červen) najednou na celý školní rok 
Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Ve znění vyhlášky č. 423/2020 Sb. bude platba za ŠD stanovena takto:

jeden týden - 63,- Kč

půlka měsíce (2 týdny) – 125,- Kč

tři týdny - 188,- Kč

celý měsíc - 250,- Kč

V případě nedoplatku Vás budeme písemně informovat. Přeplatky budeme na účet vracet v měsíci červenci.

Jitka Fleková


 


 

© ZŠ Podbělohorská